Waarom nog investeren in 2019: verandering van de investeringswetgeving op 01/01/2020*

28 november 2019
20180720-xt208745.jpg

Nog investeren in 2019? Zeker doen, want vanaf 01/01/2020 zijn er veranderingen in de investeringswetgeving.

Een onderneming die investeert, kan onder bepaalde voorwaarden van een investeringsaftrek genieten. Concreet betekent dit dat een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering kan worden afgetrokken van de belastbare winst.

 

Een praktisch voorbeeld van de 20% investeringsaftrek:

Investeer voor €10.000 > dan mag je €2.000 extra aftrekken.

Vanaf 2020 daalt de investeringsaftrek terug naar 8%.

Op een investering van €10.000 staat dit voor €1.200 minder voordeel.

 

Voor wie?

Het tarief van 20% geldt voor kleine vennootschappen, voor eenmanszaken en voor vrije beroepen. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatste afgesloten boekjaar maximum één van de volgende criteria overschreden:

-         Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers.

-         Jaaromzet exclusief BTW: €9.000.000.

-         Balanstotaal: €4.500.000.

 

Extra voordeel

Daarnaast mogen investeringen gedaan in 2019 afgeschreven worden over het volledige boekjaar 2019. Vanaf 2020 komt ook hier verandering in en wordt er gewerkt met een afschrijving op dagbasis (x/365). Men gaat met andere woorden kijken naar de aankoopdatum en vanaf dan de afschrijving berekenen i.p.v. per volledig jaar.

Opgelet: deze extra investeringsaftrek is enkel geldig op nieuwe machines.

Gelukkig hebben wij een grote voorraad machines die onmiddellijk beschikbaar zijn.  Overweeg je nog een grote aankoop? Voldoe je aan de voorwaarden voor de fiscale aftrek*? Ga er dan zeker voor!

 

Hoe?

Contacteer je BM-verkoper of lokale dealer voor meer informatie.

 

*Dit bericht heeft een louter informatief karakter, en u kan hieraan geen rechten ontlenen ten aanzien van Bergerat Monnoyeur NV. Raadpleeg steeds uw fiscaal adviseur teneinde na te gaan of en in welke mate de investeringsaftrek voor u van toepassing is, en laat berekenen door uw fiscaal adviseur welk voordeel u daarbij zou genieten.

Deel dit op
facebook
linkedin