Contacteer ons

2021.01.26._cva_website_banner_1518x435.png

Om ons te helpen uw behoeften beter te begrijpen, kan u ons bellen op 078157767

of onderstaand formulier invullen. We contacteren u zo spoedig mogelijk.

 

 

Contacteer ons

De persoonsgegevens die via de website https://www.bm-cat.com/nl-be (hierna te noemen “de Website”) worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door MONNOYEUR GROEP, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen. 
De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
- een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde [in te vullen met de desbetreffende toezichthoudende autoriteit] in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming.
U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.
Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie.
Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.