Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bergerat Monnoyeur

Iedereen de mogelijkheid bieden om te groeien en zich te ontwikkelen binnen een honderd jaar oude familiebedrijfsgroep, de veiligheid van alle actoren (werknemers, klanten, partners en leveranciers) garanderen en duurzame relaties met onze klanten opbouwen door het leveren van diensten op maat: dit stond altijd al centraal in het project van Bergerat Monnoyeur.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat ons beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op 3 pijlers berust:

 • Onze producten, diensten en zakenrelaties (klantenervaring, productimpact en zakenrelaties)
 • Onze activiteiten (gezondheid, veiligheid en milieuvoetafdruk)
 • Ons menselijk en intellectueel kapitaal

 

Onze producten, diensten en zakenrelaties 

Voldoen aan de behoeften van onze klanten door middel van een compleet aanbod van machines en diensten en het opbouwen van een duurzame relatie van wederzijds vertrouwen met hen is onze voornaamste verantwoordelijkheid.

keyboard_arrow_down

Machineontwerp

Bergerat Monnoyeur is in de eerste plaats verdeler van Caterpillar-machines. Maar we doen meer:

 • Wij creëren samen met onze klanten en Caterpillar de modellen van morgen door upstream-tests en pilots.
 • Wij werken mee aan de verbetering van de machines via ons ontwerpbureau. Zo waren wij een van de eersten die volledig op afstand bestuurbare minigraafmachines aanboden voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Machineonderhoud

De machines die wij verkopen, zijn met het internet verbonden, wat betekent dat onze klanten en onze teams van deskundigen een reeks indicatoren (verbruik, locatie, veiligheidswaarschuwingen, enz.) vanop een online portaal kunnen volgen en indien nodig preventieve maatregelen kunnen nemen.

Machineherstelling

Zowel in onze werkplaatsen als bij onze klanten worden de machines hersteld volgens een protocol dat met Caterpillar is geformaliseerd en regelmatig wordt herzien om een optimale levensduur en prestaties van de machines te garanderen. Zo wordt elke werkplaats ten minste één keer per jaar gecontroleerd om na te gaan of de hygiëne- en netheidsprocedures worden nageleefd, om zo verontreiniging van de hydraulische onderdelen van de machines te voorkomen, waardoor de prestaties van de machines zouden kunnen verminderen (Cat Contamination Control).

keyboard_arrow_down

 

Focus op COVID-19

Tijdens de coronacrisis heeft Bergerat Monnoyeur zich ingezet om zijn werknemers en klanten in de werkplaatsen of op reis te beschermen. Dankzij verplichte opleiding via e-learning, systematische desinfectie van machines, massaal gebruik van thuiswerk..., enz. zijn we in staat geweest de voor het land essentiële klanten te ondersteunen en tegelijkertijd de verschillende belanghebbenden te beschermen. 

 

keyboard_arrow_down

Wij zijn ons bewust van de impact van de vervaardiging van machines op het milieu en streven ernaar de levensduur ervan te verlengen door onze klanten te ondersteunen bij het juiste gebruik van hun machines  (bijv: condition monitoring) maar ook via revisie:

Revisie van machines (CAT-gecertificeerde revisie)

In heel België renoveren onze werkplaatsen Caterpillar-machines volledig om ze een tweede leven te geven tegen een veel lagere kostprijs dan een nieuwe machine.

 

 

keyboard_arrow_down

Wij willen ons graag omringen met de beste leveranciers en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen.  Daarom werken wij aan een verantwoordelijke aanpak voor inkopen.

 

keyboard_arrow_down

Doorheen onze pole optimiseren we:

 • Het concept van jullie projecten
 • Uw machinepark
 • Het gebruik van uw machines
 • De heropbouw van uw machines en onderdelen
 • Het onderhoud van uw machines

In deze catalogus vindt u:

 • 28 pagina’s over het verbeteren van uw voetafdruk op uw werven
 • Voorbeelden, getuigenissen van experten, concrete acties en adviezen
 • Samenwerking met de volgende partners: Bergerat Monnoyeur, BM RENT, Arkance, Eneria, Bouw en diensten
Meet, verlaag en compenseer uw CO2-uitstoot
 

Onze activiteiten 

Hoewel Bergerat Monnoyeur de machines die het verkoopt niet rechtstreeks exploiteert, heeft het een belangrijke activiteit op het gebied van onderhoud en reparatie van de machines, waarvoor het een beroep doet op 200 technici en 5 werkplaatsen in België. In dit kader worden permanente acties ondernomen om de veiligheid van onze werknemers te garanderen en de milieu-impact van onze activiteiten te beperken.

 

 

keyboard_arrow_down

Zoals in vele sectoren het geval is, hebben onze activiteiten een impact op het milieu. Wij zijn ons bewust van deze impact en nemen diverse maatregelen om deze te beperken; ook meten we regelmatig de resultaten ervan.

Zachte mobiliteit aanmoedigen en verplaatsingen beperken

Bergerat Monnoyeur heeft een mobiliteitsplan opgezet voor zijn hoofdvestiging in Overijse. De aanbevelingen omvatten het inrichten van fietsenstallingen gecombineerd met douches en kleedkamers, het aanmoedigen van carpoolen en telewerken via partnerschappen met externe platforms en het reserveren van parkeerplaatsen voor carpoolers, alsook het inrichten van werkplekken voor derden op andere bedrijfslocaties van de Groep.

Voorts zijn de entiteiten van de groep toegerust met videoconferentiesystemen (Teams, Skype, enz.) en systemen voor het delen van documenten, om de verplaatsingen van het personeel tot een minimum te beperken.

 

Onze gebouwen renoveren om onze CO2-voetafdruk te verlagen

Enkele jaren geleden hebben wij een plan gelanceerd om onze werkplaatsen te renoveren om de ontvangst van mensen te verbeteren en het energieverbruik van onze gebouwen te verminderen. Het gaat om isolerende materialen (nieuwe sectionaaldeuren) en LED-verlichting in onze werkplaatsen, waardoor ons verbruik drastisch daalt.

 
 

 

Ons menselijk en intellectueel kapitaal

De geschiedenis van Bergerat Monnoyeur is bovenal de geschiedenis van vrouwen en mannen, van ondernemers die een toonaangevend bedrijf in zijn markt hebben opgebouwd. Het aantrekken van talent, het werken in een aangename omgeving waar sociale dialoog heerst, een klimaat van eensgezindheid en het rekening houden met alle diversiteit staan centraal in onze bezorgdheid.

keyboard_arrow_down

De aantrekkelijkheid van onze onderneming hangt in de eerste plaats af van de aantrekkelijkheid van onze medewerkers. Zo'n honderd rekruten per jaar komen uit de coöptatie, aangemoedigd door Bergerat Monnoyeur.

Programma van permanente opleiding

Werken in bedrijven is nog steeds de beste manier om te leren. Daarom hebben wij een dynamisch opleidingsbeleid, gekoppeld aan een engagement ten aanzien van meer dan 3 beroepsopleidingscentra in België bijvoorbeeld.

Elke leerling wordt ook begeleid door een mentor die hem tijdens zijn opleiding bijstaat.

In totaal zijn er een tiental leerlingen en beroepscontracten die elk jaar bij ons komen en hun toekomstige vak leren.

Un apprentis diploméappreti et instructeurs

Vervolgens heeft Bergerat Monnoyeur een innoverend e-learning-opleidingsprogramma opgezet dat eenieder de garantie biedt in zijn eigen tempo vooruitgang te boeken.

keyboard_arrow_down

Bergerat Monnoyeur integreert en luistert naar al zijn werknemers en de verschillende vertegenwoordigingsorganen.

Kwaliteit van leven

Zo meten wij jaarlijks de betrokkenheid en tevredenheid van het personeel. In 2019 is de groep toegetreden tot het waarnemingscentrum voor levenskwaliteit op het werk (Quality of Life at Work - QWL), dat ons in staat stelt om samen met andere ondernemingen vooruitgang te boeken op het gebied van QWL, goede praktijken te delen en vooruitgang op dit gebied voor te stellen.

Cultuur

Omdat de toegang tot kunst en cultuur van fundamenteel belang is, heeft de Monnoyeur-groep zich geëngageerd bij de Stichting CulturEspaces om deel te nemen aan de uitvoering van andere educatieve projecten die in de eerste plaats ten goede moeten komen aan een zo groot mogelijk aantal kinderen van werknemers.

mécenats

keyboard_arrow_down

Diversiteit van mensen leidt tot meer efficiëntie. Bergerat Monnoyeur verbindt zich ertoe de diversiteit te bevorderen en ontwikkelings- en carrièreplannen voor te stellen die deze ambitie weerspiegelen. Er is bijvoorbeeld een actieplan inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen opgesteld, dat op 4 pijlers is gebaseerd:

 • De werkelijke bezoldiging
 • Carrièreontwikkeling
 • Opleiding
 • De afstemming tussen beroepsactiviteit en de uitoefening van de gezinsverantwoordelijkheid.

RSE beleid van de Groep Monnoyeur

Bergerat Monnoyeur maakt deel uit van de Groep Monnoyeur, die ondernemers wil ondersteunen bij het aangaan van maatschappelijke uitdagingen.

Het jaarlijks RSE rapport van de Groep Monnoyeur is te vinden op monnoyeur.com

picture_as_pdf

Politique RSE Groupe Monnoyeur

Accéder au rapportarrow_circle_up