Koronawirus (COVID-19) – zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa

24 March 2020

Szanowni Państwo, 

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa tworzy specyficzne środowisko dla współpracy pomiędzy naszymi firmami. W związku z realnym zagrożeniem zdrowia Państwa i naszych pracowników, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. wprowadza procedury wewnętrzne mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażeniem COVID-19. Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno pracowników Państwa jak i Bergerat Monnoyeur wymaga się zachowania działań prewencyjnych zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • przy zgłoszeniu serwisowym należy informować przedstawiciela spółki Bergerat Monnoyeur o ewentualnych stwierdzonych w Państwa firmie przypadkach: zarażenia koronawirusem, poddania osób kwarantannie lub jakichkolwiek innych przypadkach mających wpływ na rozprzestrzeniania się zagrożenia zachorowaniem. Informacja anonimowa. 
  • podczas wykonywania czynności serwisowych przez naszych pracowników wymaga się utrzymania minimalnej odległości 2m pomiędzy naszymi serwisantami, a przedstawicielami klienta. 
  • zakazuje się stanowczo przebywania z serwisantem w kabinie maszyny 
  • czynności diagnostyczne wymagające kontaktu z operatorem powinny się odbywać przy zachowaniu bezpiecznej odległości, ewentualnie przy użyciu telefonu komórkowego 

     Na chwilę obecną serwis wykonuje naprawy i dostarcza części zgodnie z zamówieniami naszych klientów. Naszym wspólnym celem jest, żeby utrzymać taki stan do czasu, kiedy ryzyko zachorowania zostanie zminimalizowanie lub całkowicie zaniknie. Mając na uwadze powyższe, nasi pracownicy zostali poinstruowani o możliwości odmowy wykonania usługi w przypadku niestosowania się do powyższych podstawowych zasad bezpiecznej współpracy. 
       

Z poważaniem
Zespół Serwisu 
Bergerat Monnoyeur sp. z o.o. 

 


 

 

Share :
facebook
linkedin