Metoda podstropowa, czyli jak wykonać głębokie wykopy w mieście

18 May 2020

 

 

 

W przypadku inwestycji takich jak wielopoziomowe garaże podziemne lub metro, czyli realizowanych w zwartej, miejskiej zabudowie, wykonanie skomplikowanych, głębokich wykopów stanowi duże wyzwanie. Praktyka pokazuje, że w przypadku takich realizacji najlepiej sprawdza się tzw. metoda podstropowa.

 

Realizacja głębokiego wykopu w ciasno zabudowanej, miejskiej infrastrukturze, to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie. Dlatego już w latach 60. XX wieku do tego typu prac zaczęto wykorzystywać metodę stropową (potocznie nazywaną metodą podstropową). Pierwszy raz zastosowano ją przy budowie metra w Mediolanie. W Polsce również zadebiutowała przy okazji budowy metra, a konkretnie stacji Ratusz i Marymont. Główną zaletą metody podstropowej jest minimalny wpływ realizowanego wykopu na otoczenie. Dlatego jest ona powszechnie stosowana przy pracach w miastach, gdzie ze względu na bliskie sąsiedztwo innych zabudowań prowadzenie robót w inny sposób grozi ryzykiem ich uszkodzenia. W szczególności dotyczy to obiektów zabytkowych oraz w złym stanie technicznym.

 

NA CZYM POLEGA METODA PODSTROPOWA?

Istotą metody podstropowej jest wykonywanie wykopu z obudową w formie ściany szczelinowej. W przypadku szerszych wykopów konieczne jest stosowanie podpór tymczasowych dla stropów rozpierających obudowę. Realizacje prowadzone z wykorzystaniem metody podstropowej składają się z kilku etapów:

 • Etap 1: Przygotowanie obudowy wykopu (w formie ścian szczelinowych) wzmocnionych baretami (wypełnione betonem, wąskoprzestrzenne wykopy, do których uprzednio wpuszczono zbrojenie).
   
 • Etap 2: Wykonanie stropu na poziomie „0”, bezpośrednio na gruncie. W stropie pozostawia się otwór technologiczny umożliwiający prowadzenie dalszych prac. 
   
 • Etap 3: Wybranie urobku z poziomu „-1”.
   
 • Etap 4: Wykonanie stropu nad poziomem „-2”, z otworem technologicznym umożliwiającym kontynuowanie prac.

 

 

 

Prace przebiegające w taki sposób są kontynuowane do chwili wybrania urobku do poziomu rzędnej docelowej dna. Ostatnim etapem jest wykonanie płyty dennej.

 

USUWANIE UROBKU Z WYKOPU

W przypadku wykopów o większej głębokości uzasadnione jest wykonywanie stropu na co drugim poziomie. Pozwala to wykorzystać większy i cięższy sprzęt, który bardziej efektywnie poradzi sobie z wybraniem urobku z wykopu. W przypadku prowadzenia tego typu prac metodą podstropową warto wykorzystać ładowarki gąsienicowe Cat. Maszyny te mają zwartą konstrukcję i charakteryzują się doskonałą zwrotnością, dzięki czemu świetnie radzą sobie w warunkach pracy na ograniczonej przestrzeni. Podwozie gąsienicowe umożliwia sprawne poruszanie się na trudnym i wymagającym podłożu, a wysięgnik ładowarkowy efektywny transport urobku do otworu technologicznego i wyrównywanie terenu pod wylanie stropu nad niższym poziomem.

 

 

 

 

 

Oczywiście to tylko jedno z wielu zastosowań tych maszyn. Ładowarki gąsienicowe Cat należą do najbardziej wszechstronnych maszyn na placu budowy – jedną maszyną można kopać, równać, spychać, ładować i przewozić. A dzięki dodatkowym wersjom wyposażenia dedykowanym specjalistycznym zastosowaniom znakomicie poradzą sobie na składowiskach odpadów, w hutach, w portach oraz przy pracach wyburzeniowych.

 

 

 

ŁADOWARKA GĄSIENICOWA CAT 953K

 • Masa eksploatacyjna: 15 355 kg
 • Silnik: Cat C7.1
 • Moc silnika: 115 kW/154 HP
 • Wysokość łyżka podniesiona: 4 666 cm
 • Wysokość do szczytu kabiny: 3 155 cm

 

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

ŁADOWARKA GĄSIENICOWA CAT 963K

 • Masa eksploatacyjna: 20 021 kg
 • Silnik: Cat C7.1
 • Moc silnika: 144 kW/193 HP
 • Wysokość łyżka podniesiona: 5 402 cm
 • Wysokość do szczytu kabiny: 3 325 cm

 

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

ŁADOWARKA GĄSIENICOWA CAT 973K

 • Masa eksploatacyjna: 28 985 kg
 • Silnik: Cat C9.3
 • Moc silnika: 205 kW/275 HP
 • Wysokość łyżka podniesiona: 5 752 cm
 • Wysokość do szczytu kabiny: 3 510 cm

 

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Share :
facebook
linkedin