Metody prowadzenia prac wyburzeniowych

23 June 2020

 

 

 

Choć prace wyburzeniowe wydają się być łatwe i proste, są to tylko pozory. W rzeczywistości okazuje się, że wyburzanie jest wymagającą i skomplikowaną operacją, często trudniejszą niż wybudowanie nowego obiektu. Jednak, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, prace wyburzeniowe, określane w prawie budowlanym terminem „rozbiórka”, można znacznie usprawnić.

 

Z pracami rozbiórkowymi wiąże się wiele zagrożeń, dlatego prace te zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych. Zagrożenia te wynikają z samej metody, którą będą prowadzone prace, a także mogą być spowodowane samym obiektem przeznaczonym do rozbiórki. Koniecznie należy też upewnić się czy prowadzenie rozbiórki danego obiektu nie wymaga zgłoszeń lub pozwoleń.

 

WYBÓR METODY PROWADZENIA PRAC WYBURZENIOWYCH

Przed przystąpieniem do prac konieczna jest analiza sytuacji, która bezpośrednio wpływa na wybór metody prowadzenia rozbiórki. W trakcie oceny bierze się pod uwagę szereg czynników, takich jak:

  • konstrukcja (wysokość, liczba kondygnacji itd.),
  • użyte materiały (stal, beton, cegła itd.),
  • lokalizacja (wolnostojący czy nie, sąsiedztwo itd.).

 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe kwestie związane z sytuacją obiektu, można ustalić jakie są optymalne metody przeprowadzenia rozbiórki. Chociaż sposobów na wyburzanie jest wiele, to nie każda metoda będzie odpowiednia w danej sytuacji. Jedna metoda może być zbyt czasochłonna i mało efektywna, inna będzie wymagała zbyt dużych nakładów finansowych, a jeszcze inna będzie za bardzo skomplikowana i ryzykowna.

 

Charakterystyka sposobów wyburzania

 

Opracowanie: dr inż. Anna Rawska-Skotniczny, ATH Bielsko-Biała, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska oraz mgr inż. Marek Nalepka, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury; magazyn Builder, luty 2016, strona 85.

 

ROZBIÓRKA METODĄ MECHANICZNĄ

Jedną z najpopularniejszych metod prowadzenia prac rozbiórkowych jest metoda mechaniczna, czyli z wykorzystaniem maszyn wyposażonych w sprzęt umożliwiający kucie, cięcie czy kruszenie materiałów, z których wykonany został dany obiekt. Metoda ta w powszechnej opinii jest jednym z najprostszych, najszybszych i najbardziej efektywnych sposobów prowadzenia prac wyburzeniowych.

 

W przypadku stosunkowo niewielkich budynków, o wysokości maksymalnej około 20 metrów, najlepszą metodą wyburzeń jest zastosowanie maszyn z ramieniem o długim zasięgu, takich jak np. koparki do prac wyburzeniowych wyposażone w długi wysięgnik zaopatrzony w odpowiedni osprzęt.

W przypadku wyższych obiektów, które są poza zasięgiem maszyn znajdujących się na ziemi, można umieścić mniejszy sprzęt na szczycie obiektu i prowadzić prace wyburzeniowe z góry na dół, oczywiście z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod czujnym okiem kierownika rozbiórki.

 

 

KOMPLEKSOWA OFERTA MASZYN CAT DLA FIRM WYBURZENIOWYCH

 

Caterpillar oferuje szeroki wachlarz rozwiązań do prowadzenia prac wyburzeniowych wraz z dedykowanymi narzędziami roboczymi do kucia, cięcia czy kruszenia konstrukcji betonowych i stalowych. Wszystkie maszyny tego typu wyposażone są w elementy wymagane przepisami BHP i zwiększające bezpieczeństwo operatora.

 

 

 

 

 

Ładowarki kołowe do prac wyburzeniowych

Więcej

 

Ładowarki kołowe o sterowaniu burtowym

Więcej

 

Miniładowarki gąsienicowe

Więcej

 

 

 

Młoty hydrauliczne do prac wyburzeniowych

WIĘCEJ

 

Nożyce do rozbiórki

WIECEJ

 

Rozdrabiacze do betonu

WIĘCEJ

 

 

 

Chwytaki do sortowania i prac wyburzeniowych

WIĘCEJ

 

Chwytaki czteropalczaste

WIĘCEJ

 

Chwytaki pięciopalczaste

WIĘCEJ

 


 

Share :
facebook
linkedin