Nowe maszyny = mniejsze spalanie?

23 July 2021

 

Na całym świecie Caterpillar zatrudnia tysiące inżynierów, którzy pracują nad rozwiązaniami zwiększającymi wydajność i trwałość oraz redukującymi koszty eksploatacji maszyn i ograniczającymi zużycie paliwa. Jakie rezultaty w zakresie zmniejszenia spalania to dało?

 

W zasadzie wszyscy producenci w swoich folderach reklamowych chwalą się jak oszczędne są ich maszyny. Oczywiście Cat jako producent również się tym chwali, zawsze jednak podaje konkretne oszczędności, jakie udało się osiągnąć. Zobaczmy więc na przykładzie kilku różnych generacji popularnego modelu koparki gąsienicowej Cat 323 jak rzeczywiście wyglądają te deklaracje.

 

Cat 323 – mniejsze zużycie paliwa aż do 20%?
 

Cat 323 to jedna z maszyn nowej generacji, czyli maszyn oferujących mniejsze spalanie, większą produktywność (dzięki zastosowanym technologiom) i niższe koszty eksploatacji (poprzez łatwy dostęp do zgrupowanych punktów obsługi oraz synchronizację interwałów serwisowych).

Zestawiliśmy wyniki spalania dla Cat 323 z rezultatami jakie osiągały poprzednie generacje tego modelu. Poniższe dane zostały zebrane za pośrednictwem systemu telemetrycznego My.Cat.Com, z kilkuset maszyn każdej serii pracujących przy różnych aplikacjach:

parametry:

 

Koparka gąsienicowa
Cat 323D
Koparka gąsienicowa
Cat 323F
Koparka gąsienicowa
Cat 323
Masa eksploatacyjna:
23,5 t
Masa eksploatacyjna:
25,7 t
Masa eksploatacyjna:
25,5 t
Max. głębokości kopania
6 690 mm
Max. głębokości kopania
6 710 mm
Max. głębokości kopania
6 730 mm
Średnie spalanie praca:
15,3 l/h
Średnie spalanie praca:
13,8 l/h
Średnie spalanie praca:
12,1 l/h

 

Oczywiście podane powyżej wyniki to średnie spalanie, zatem pracując przy lekkiej aplikacji, bez trudu osiągniemy lepsze wyniki (mniejsze spalanie), a przy bardziej wymagającej pracach, nasze spalanie będzie wyższe.

 

Suma drobnych różnic
 

W praktyce te stosunkowo niewielkie różnice w spalonych litrach paliwa na godzinę pracy przekładają się na duże różnice w ciągu roku. Policzmy zatem ile kosztuje paliwo dla każdej maszyn przyjmując, że maszyny pracują 1500 h rocznie, czas pracy na biegu jałowym wynosi 30%, a koszt paliwa to 5 zł.
 

Koparka gąsienicowa
Cat 323D
Koparka gąsienicowa
Cat 323F
Koparka gąsienicowa
Cat 323
Roczne zużycie paliwa:
22 950 l
Roczne zużycie paliwa:
20 700 l
Roczne zużycie paliwa:
18 150 l
Roczny koszt paliwa:
114 750 zł
Roczny koszt paliwa:
103 500 zł
Roczny koszt paliwa:
90 750 zł

 

Różnica w koszcie paliwa między najnowszą generacją maszyn, a poprzednimi seriami mogą sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, co przełoży się na kilkaset tysięcy złotych podczas całego okresu eksploatacji maszyny.

Dodatkowo, nowe modele oprócz mniejszego spalania, oferują szereg rozwiązań poprawiających wygodę i ułatwiających pracę operatora. Rozważając więc kupno maszyny, warto uwzględnić te informacje przy podejmowaniu decyzji, ponieważ paliwo stanowi największy koszt utrzymania maszyny.

 

 

 
 

 

Dowiedz się więcej w jaki sposób

ograniczyć koszty spalania!

GWARANCJA SPALANIA

 

Share :
facebook
linkedin