D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

Spycharka Cat® D8T od dawna szczyci się najwyższą w swojej klasie wszechstronnością i wydajnością oraz utrzymywaniem wysokiej wartości rynkowej. Ponieważ model D8T zapewnia znakomite osiągi w zastosowaniach wymagających użycia spycharki, jest używany przez klientów do wielu różnych zadań, począwszy od spychania, zrywania, prac ze zgarniakiem i oczyszczania terenu, a skończywszy na zgrubnych pracach wykończeniowych przy kształtowaniu terenu. Co ważne, dzięki wielu rozwiązaniom mającym na celu dalsze zwiększenie komfortu i wydajności oraz obniżenie zużycia paliwa nowy model D8T będzie codziennie pomagać Ci w osiąganiu założonych celów.

Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac

Portal Cat Connect w inteligentny sposób wykorzystuje technologię i usługi w celu poprawy wydajności miejsca pracy. Dane pochodzące z maszyn wyposażonych w różnego rodzaju technologie zapewniają lepszy i pełniejszy niż dotychczas wgląd w użytkowaną flotę maszyn oraz wykonywane zadania.Technologie Cat Connect zapewniają liczne korzyści w następujących dziedzinach: Zarządzanie flotą maszyn – wydłużenie czasu pracy i obniżenie kosztów. Wydajność – monitorowanie produkcji i kontrolowanie wydajności w miejscu pracy. Bezpieczeństwo – lepsza znajomość zagrożeń związanych z pracą pozwala zapewnić bezpieczeństwo personelowi i maszynom. Przedstawione technologie dostępne za pośrednictwem portalu Cat Connect obejmują:

Technologie Link

Technologie Link zapewniają maszynom bezprzewodową łączność, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie dwukierunkowe informacji zebranych przez czujniki pokładowe i moduły sterujące. Portal Cat Connect udostępnia także inne technologie wykorzystujące aplikacje niezależne, takie jak rozwijane przez Cat oprogramowanie VisionLink.

System Product Link/interfejs VisionLink

System Product Link sprawia, że zarządzanie sprzętem nie przypomina już loterii. System ten za pośrednictwem interfejsu VisionLink w trybie online śledzi lokalizację, ilość godzin pracy, zużycie paliwa, czas przestojów oraz kody diagnostyczne. Zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym zapewnia maksymalizację wydajności, zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów eksploatacji.

Profilowanie terenu

Technologie profilowania terenu łączą dane opisujące żądany kształt w formie cyfrowej, układ nawigacji w kabinie oraz elementy sterowania automatycznego, dzięki czemu zwiększają dokładność profilowania powierzchni, zmniejszają ilość niezbędnych prac poprawkowych i obniżają koszty związane z przenoszeniem ziemi, a także zgrubnym i dokładnym kształtowaniem terenu.

Układ kontroli nachylenia Cat (Cat Grade Control 3D)

Cat Grade Control to integrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który zwiększa wydajność, dokładność i efektywność profilowania terenu. Układ automatycznie steruje ruchami lemiesza, zmniejszając nawet o 80% ilość działań wykonywanych przez operatora. Doświadczeni operatorzy mogą utrzymać pełną wydajność pracy przez większą część zmiany, natomiast mniej doświadczone osoby mogą szybciej osiągnąć wyższą wydajność pracy.Zastosowanie zintegrowanej konstrukcji umożliwiło przeniesienie anten na górę kabiny i usunięcie masztów oraz kabli, które zwykle montuje się na lemieszu. Funkcja mapowania lemiesza oraz gąsienic w przestrzeni 3D zmniejsza ilość prac związanych z dokonywaniem pomiarów i palikowaniem terenu, zwiększając bezpieczeństwo i obniżając koszty eksploatacji.Układ kontroli nachylenia Cat jest używany w pracach wymagających dokładnego wyrównywania terenu i spychania oraz rozprowadzania dużych ilości materiału. Trzy tryby pracy – zgrubna kontrola nachylenia, ochrona nachylenia i kontrolowanie nachylenia – umożliwiają uzyskiwanie spójnych nachyleń. Zintegrowane funkcje zwiększające wydajność – AutoCarry™, automatyczne sterowanie lemieszem i automatyczne sterowanie zrywakiem – przekształcają model D8T w wysokowydajny system do spychania. Wspólne działanie wszystkich funkcji pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększyć trwałość użytkową podzespołów.

Układ Cat AccuGrade

AccuGrade to dodatkowy układ kontroli nachylenia montowany przez dealerów. Zwiększa on dokładność prac związanych z kształtowaniem terenu, wykorzystując technologie pomiaru laserowego i UTS, gdy są one potrzebne. W ramach fabrycznej opcji przygotowania do montażu układu AccuGrade przygotowywane są optymalne miejsca do montażu, wsporniki oraz potrzebne podzespoły, które ułatwiają późniejszą instalację tego układu. Dzięki pełnej integracji zoptymalizowano wydajność maszyny oraz samego układu, co zaowocowało zwiększeniem produktywności.

Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Niezawodne, zintegrowane rozwiązania

Układ redukcji NOx firmy Cat

Układ redukcji NOx firmy Cat przechwytuje i schładza niewielkie ilości gazów spalinowych, a następnie doprowadza je do komory spalania. Takie rozwiązanie obniża temperaturę procesu spalania i obniża emisję tlenków azotu (NOx).

Technologie oczyszczania spalin

Podzespoły układu oczyszczania spalin firmy Caterpillar zaprojektowano specjalnie pod kątem typowych zastosowań. Układ zawiera katalizator utleniający do silników wysokoprężnych (DOC), w którym, w wyniku reakcji chemicznej, skład spalin zmienia się na określony w odpowiednich normach, a także filtr cząstek stałych do silników wysokoprężnych (DPF), który zatrzymuje cząstki stałe przenoszone przez strumień gazów spalinowych.Katalizator DOC, filtr DPF i układ regeneracji firmy Caterpillar znajdują się w specjalnie zaprojektowanym przez firmę Caterpillar module oczyszczania gazów spalinowych (CEM), który chroni podzespoły, minimalizuje ilość szkodliwych substancji zawartych w gazach spalinowych i upraszcza konserwację okresową. Maszyny, które pracują w warunkach znacznego zanieczyszczenia i muszą być wyposażone w osłony termiczne na elementach układu wydechowego, można wyposażyć w opcjonalny izolowany moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM).

Układ regeneracji firmy Cat

Układ regeneracji firmy Cat (Cat Regeneration System) ma za zadanie pracować w sposób przewidywalny i bez konieczności ingerencji ze strony operatora. Większość warunków roboczych zapewnia osiąganie przez układ wydechowy temperatury wystarczająco wysokiej do utleniania sadzy w procesie regeneracji pasywnej. Gdy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego procesu regeneracji, układ regeneracji firmy Cat podnosi temperaturę spalin, aby wypalić sadze zgromadzone w filtrze cząstek stałych (DPF). Proces ten również przebiega automatycznie, ale operator może zainicjować cykl w najbardziej dogodnym momencie lub przerwać proces regeneracji, gdy uzna to za konieczne. Kontrolki układu monitorującego poziom sadzy i informujące o procesie regeneracji są zintegrowane z wyświetlaczem w desce rozdzielczej modelu D8T.

Opóźnione zatrzymanie silnika

Funkcja opóźnionego zatrzymania silnika pozwala na odpowiednie schłodzenie podzespołów maszyny po zakończeniu pracy przy dużym obciążeniu lub po cyklu regeneracji.

Regulator czasu pracy na biegu jałowym

Po upływie zadanego okresu pracy na biegu jałowym opcjonalny regulator czasowy generuje ostrzeżenie dźwiękowe, a następnie zatrzymuje silnik.

Elementy sterujące osprzętem roboczym i układem kierowniczym

Ergonomiczne rozwiązania ułatwiają pracę

Elementy sterujące układem kierowniczym i przekładnią

Nowy manipulator ma ergonomiczny kształt, przyczyniający się do podniesienia komfortu operatora. Ustawienia elektronicznie sterowanej skrzyni biegów Powershift można zmieniać za pomocą nowego pokrętła do obsługi kciukiem znajdującego się na dźwigni sterującej układu kierowniczego. Manipulator umożliwia precyzyjne kierowanie pojazdem podczas prac na ograniczonych przestrzeniach i zapewnia najlepszą modulację w branży.

Dźwignia sterująca spycharką

Model D8T jest również wyposażony w ergonomiczną dźwignię sterującą pracą spycharki, z elektrohydraulicznymi elementami sterującymi. Sterowanie nie wymaga żadnego wysiłku operatora, co przekłada się na wyższy poziom komfortu pracy, łatwość obsługi oraz precyzyjne sterowanie osprzętem roboczym. Funkcje takie jak reakcja lemiesza, ruch swobodny lemiesza, automatyczna regulacja pochylenia lemiesza i szybkość rozprowadzania można ustawiać i regulować za pośrednictwem panelu Advisor. Pojedyncza dźwignia sterująca umożliwia również obsługę funkcji opcjonalnych, takich jak system AccuGrade i funkcja odchylania w dwóch płaszczyznach Dual Tilt.

Elektroniczne sterowanie zrywakiem

Montowana na sztywno rękojeść zapewnia operatorowi stabilne podparcie, nawet podczas zrywania w najtrudniejszym terenie. Dotykowe elementy sterujące umożliwiają bezpośrednią obsługę funkcji zrywaka. Funkcje programowalne, takie jak automatyczne podnoszenie (Auto Lift), wysuwanie zębów (Shank-Out), automatyczne chowanie (Auto Stow) i automatyczne sterowanie zrywakiem (Automatic Ripper Control) usprawniają pracę operatora.

Przełącznik kołyskowy przepustnicy

Wystarczy jedno dotknięcie przełącznika kołyskowego przepustnicy, aby prędkość obrotowa silnika została automatycznie ustawiona na niskich lub wysokich obrotach biegu jałowego. Ponadto pojawiła się nowa funkcja, dzięki której naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę prędkości obrotowej silnika aż do poziomu żądanego przez operatora. Po zwolnieniu przycisku utrzymywana jest wprowadzona prędkość.

Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów

Łatwość obsługi technicznej

Od lewej strony modelu D8T można uzyskać pełny dostęp do punktów obsługowych silnika, w tym do wlewu oleju, prętowego wskaźnika poziomu, filtra powietrza, filtrów paliwa, filtra oleju i wskaźnika poziomu cieczy chłodzącej. Ułatwiono również kontrole i czyszczenie układu chłodzenia. W celu obniżenia kosztów i skrócenia czasu czynności konserwacyjnych, model D8T jest wyposażony w nowy wkład filtra o zwiększonej wydajności oraz w udoskonalone obejście filtrów w układzie napędowym, co pozwoliło wydłużyć okresy międzyobsługowe. Układ monitorujący wewnątrz kabiny umożliwia sprawdzenie poziomu płynów przy rozruchu za pośrednictwem układów elektronicznych. Rozwiązanie to obejmuje poziom cieczy chłodzącej, oleju w układzie napędowym i oleju silnikowego.

Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża

Nowy węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża znajduje się na lewym błotniku. Nie trzeba nawet stawiać stopy na maszynie, aby uzyskać wygodny dostęp do odłącznika akumulatorów, zapasowego wyłącznika silnika i włączników oświetlenia schodków wejściowych. Dostępny jest także cyfrowy licznik motogodzin.

Wsiadanie/wysiadanie

Dzięki zaprojektowanym na nowo stopniom i poręczom wsiadanie i wysiadanie z kabiny jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Włącznik oświetlenia schodków wejściowych ułatwia wejście do kabiny i zejście z maszyny. Uruchamia światła na kabinie lub światła zewnętrzne.System wykrywania obecności operatora umożliwia pozostawienie maszyny na biegu jałowym, gdy operator nie zajmuje miejsca w fotelu. W tym czasie system blokuje układ przeniesienia napędu, uniemożliwiając jakiekolwiek ruchy maszyny podczas wchodzenia lub wychodzenia.

Wysoko cenione wsparcie techniczne dealerów Cat

Dealerzy Cat zapewniają klientom kompleksową obsługę – od pomocy w doborze najlepszej maszyny, aż do pełnego wsparcia technicznego. To najlepsi partnerzy przy zakupie i obsłudze technicznej maszyn. Programy obsługi zapobiegawczej, takie jak indywidualny serwis XTS (Custom Track Service) i planowe pobieranie próbek oleju wg harmonogramu do analizy (Scheduled Oil Sampling, S·O·SSM) oraz umowy serwisowe, umożliwiają planowanie zarządzania kosztami. Utrzymuj wysoką wydajność pracy dzięki najlepszej w tej klasie maszyn dostępności części. Dealerzy Cat mogą nawet pomóc w przeprowadzeniu szkolenia dla operatorów, aby ułatwić zwiększenie rentowności firmy. Natomiast gdy nadejdzie pora na wymianę maszyny, dealer Cat pomoże zaoszczędzić jeszcze więcej, udostępniając regenerowane części zamienne firmy Cat. Otrzymujesz taką samą gwarancję i niezawodność, jak w przypadku zakupu nowych produktów, ale po cenie niższej o 40 do 70 procent, jak ma to miejsce w przypadku podzespołów układu napędowego i hydraulicznego.

Układ napędowy

Ogromna sprawność

Od silnika, przez skrzynię biegów, aż po zwolnice, cały układ napędowy modelu D8T zaprojektowano pod kątem osiągania jak najwyższej sprawności roboczej. Modele D8T wyróżnia się bezkonkurencyjną siłą napędową oraz płynnymi zmianami biegów w warunkach zmiennego obciążenia. Przekładnia z 3 biegami do jazdy do przodu i 3 biegami do jazdy do tyłu, współpracująca z różnicowym układem kierowniczym, cechuje się znakomitymi parametrami przyspieszania maszyny i dokładnością sterowania.

Rozdzielacz momentu obrotowego

Wytrzymała przekładnia hydrokinetyczna o dużej sprawności znacznie zwiększa dostępny moment obrotowy, niezbędny do pokonywania dużych obciążeń, a jednocześnie chroni układ napędowy przed skokowymi przyrostami obciążenia i drganiami.

Różnicowy układ kierowniczy

Różnicowy układ kierowniczy utrzymuje pełne przenoszenie mocy na obie gąsienice, dzięki czemu maszyna wyróżnia się najlepszymi w swojej klasie parametrami skrętu pod obciążeniem. Gdy zwiększa się prędkość przesuwu jednej z gąsienic, prędkość przesuwu drugiej proporcjonalnie spada. Maszyna ma również znacznie lepszą zwrotność, szczególnie przy dużym obciążeniu lemiesza, oraz krótsze czasy trwania cykli w niektórych zastosowaniach. Ponieważ w trakcie skrętu napędzane są obie gąsienice, maszyna wyróżnia się większą obciążalnością i mocą oraz bardziej precyzyjnym sterowaniem prędkością podczas prac na miękkim podłożu i na pochyłościach.

Planetarna skrzynia biegów Powershift

Planetarna skrzynia biegów Powershift płynnie i szybko zmienia biegi i kierunek jazdy, aby maszyna mogła pracować z maksymalną wydajnością. Z punktu widzenia użytkownika bardzo ważna jest również bardzo długa sprawność eksploatacyjna skrzyni biegów oraz jej modułowa konstrukcja, umożliwiająca sprawną obsługę techniczną bez konieczności wymontowywania innych podzespołów.

Udoskonalona funkcja automatycznej zmiany biegów

Nowa udoskonalona funkcja automatycznej zmiany biegów, oparta na prostej zasadzie „shift up, idle back” podczas jazdy do przodu i do tyłu, obniża zużycie paliwa i podnosi sprawność całego cyklu spychania.

Funkcja automatycznej zmiany biegu/automatycznej redukcji biegu

Dzięki funkcji automatycznej zmiany biegów, po zmianie kierunku jazdy automatycznie załączane są uprzednio zaprogramowane biegi do jazdy do przodu lub do tyłu. Funkcja automatycznej redukcji biegu automatycznie załącza niższy bieg natychmiast po wykryciu znacznego wzrostu obciążenia. Te funkcje są szczególnie przydatne podczas zasypywania wykopów i zgrubnego profilowania powierzchni. Operatorzy mają dostęp do całego wachlarza różnych ustawień i mogą w dowolnie wybranym momencie wprowadzać własne ustawienia, nadrzędne względem ustawień funkcji automatycznych.

Osprzęt roboczy

Odpowiednie wyposażenie zwiększa wszechstronność maszyny

Spycharki

Konstrukcja o przekroju prostokątnym i wykonanie ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie umożliwia użycie maszyn nawet do najtrudniejszych zastosowań. Ciężka odkładnica oraz utwardzane, przykręcane krawędzie tnące i nakładki końcowe zwiększają wytrzymałość i trwałość lemiesza. Opcjonalne osłony przeciw kamieniom i przegrody zabezpieczające chronią siłowniki przed uszkodzeniem. Dostępne są wysoko wydajne lemiesze uniwersalne, lemiesze półuniwersalne i lemiesze kątowe oraz specjalne konfiguracje do spychania stosów węgla i trocin.

Opcja odchylania w dwóch płaszczyznach

Odchylanie lemiesza w dwóch płaszczyznach zapewnia lepszą kontrolę nad materiałem i pozwala operatorowi optymalnie dobierać kąt skoku lemiesza w celu uzyskania bardziej równomiernego rozkładu obciążenia i wyższej wydajności. Pochylenie lemiesza do przodu umożliwia uzyskanie lepszej penetracji, a odchylenie do tyłu umożliwia spychanie większej ilości materiału.

Opcja automatycznego wspomagania sterowania lemieszem

Układ automatycznego wspomagania sterowania lemieszem Auto Blade Assist automatycznie steruje skokiem i podnoszeniem lemiesza w cyklu spychania, aby ograniczyć do minimum zmęczenie operatora.

Zrywaki

Zawór osprzętu w standardowym modelu D8T jest przystosowany do zamontowania zrywaka, co umożliwia używanie jednego, dwóch lub trzech zębów. Do pracy w trudnych warunkach zalecany jest zrywak jednozębowy. Zrywak wielozębowy jest przeznaczony do prac lżejszych oraz prowadzonych w pobliżu wysokich ścian.

Hydraulika

Sprawdzony układ hydrauliczny z funkcją wykrywania obciążenia błyskawicznie reaguje na zmiany warunków pracy, automatycznie i nieustannie optymalizując moc doprowadzaną do hydraulicznego osprzętu roboczego w celu maksymalnego podniesienia wydajności. Wysoko wydajne pompy o zmiennym wydatku utrzymują maksymalne natężenie przepływu podczas najbardziej wymagających prac, dostosowują moc osprzętu roboczego do potrzeb i utrzymują stabilny poziom ciśnienia w układzie, gwarantujący jego natychmiastowe reakcje. Zmienny wydatek pomp przyczynia się do obniżenia temperatury oleju hydraulicznego i mniejszego zużycia paliwa.

Tylne przeciwwagi

Tylne przeciwwagi zapewniają odpowiednie wyważenie ciągnika, maksymalizując efektywność spychania. Ich używanie jest zalecane, jeżeli maszyna pracuje bez tylnego osprzętu roboczego.

Wciągarki

Informacje o dostępnych wciągarkach można uzyskać u dealera Cat.

Elementy konstrukcyjne

Zapewnia maksymalną wydajność i trwałość użytkową

Zrównoważony rozwój

Z myślą o przyszłych generacjach

Stanowisko operatora

Wygodne i praktyczne rozwiązania

Podwozie

Zbudowane pod kątem wydajności

Układ chłodzenia

Trwałość i wydajność

Silnik

Moc i niezawodność

Informacje techniczne
Silnik
Model silnika Cat® C15 ACERT™
Moc na kole zamachowym 237 kW
Średnica cylindra 137 mm
Skok tłoka 172 mm
Pojemność skokowa 15.2 l
Moc silnika (maksymalna) – ISO 14396 268 kW
Moc silnika (maksymalna) – ISO 14396 (DIN) 268 kW
Moc silnika (maksymalna) – SAE J1995 271 kW
Moc użyteczna (maksymalna) – ISO 9249/SAE J1349 248 kW
Moc użyteczna (maksymalna) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248 kW
Moc użyteczna (znamionowa) – ISO 9249/SAE J1349 237 kW
Moc użyteczna (znamionowa) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 237 kW
Masy
Masa eksploatacyjna 39795 kg
Masa eksploatacyjna – LGP 37795 kg
Masa eksploatacyjna – standardowo 39795 kg
Masa transportowa – LGP 33600 kg
Masa transportowa – standardowa 30490 kg
Przekładnia
1. bieg do przodu 3.4 km/h
2. bieg do przodu 6.1 km/h
3. bieg do przodu 10.6 km/h
1. bieg do tyłu 4.5 km/h
2. bieg do tyłu 8 km/h
3. bieg do tyłu 14.2 km/h
1. bieg do przodu – siła uciągu (1000) 618.5 N
2. bieg do przodu – siła uciągu (1000) 338.2 N
3. bieg do przodu – siła uciągu (1000) 186.9 N
Objętości cieczy eksploatacyjnych
Zbiornik paliwa 643 l
Układ chłodzenia 77 l
Skrzynia korbowa silnika* 38 l
Zwolnice (każda) 12.5 l
Ramy rolek gąsienic (każda) 65 l
Przedział czopu centrującego 40 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 75 l
Układ napędowy 155 l
Sterowanie przy użyciu układu hydraulicznego
Typ pompy Tłokowa o zmiennym wydatku
Wydatek pompy (układ kierowniczy) 276 l/min
Wydatek pompy (osprzęt) 226 l/min
Przepływ po stronie tłoczyska siłownika wychylenia 130 l/min
Przepływ po stronie głowicy siłownika wychylenia 170 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego spycharki 24000 kPa
Nastawa zaworu nadmiarowego siłownika przechyłu 24000 kPa
Nastawa zaworu nadmiarowego zrywaka (podnoszenie) 24000 kPa
Nastawa zaworu nadmiarowego zrywaka (pochylanie) 24000 kPa
Układ kierowniczy 39200 kPa
Wciągarki
Model wciągarki PA14OVS
Masa* 1790 kg
Pojemność układu olejowego 15 l
Zwiększona długość spycharki 563 mm
Szerokość obudowy wciągarki 1160 mm
Szerokość bębna 320 mm
Średnica kołnierza 457 mm
Okucia lin – długość 70 mm
Okucia lin – średnica zewnętrzna 60 mm
Pojemność bębna – lina opcjonalna 59 m
Pojemność bębna – zalecana wielkość liny 84 m
Opcjonalna średnica liny 32 mm
Zalecana wielkość liny 29 mm
Długość wciągarki 1430 mm
Normy
Konstrukcja ROPS/FOPS Normy
Emisja hałasu Normy
Hamulce Normy
Lemiesze
Pojemność (SAE J1265) 4.7 m3
Pojemność (SAE J1265) 8.5 m3
Głębokość kopania 577 mm
Prześwit 1222 mm
Wysokość 1622 mm
Przechył maksymalny 914 mm
Całkowita masa eksploatacyjna** (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 37795 kg
Typ 8SU LGP
Masa* (bez hydraulicznych elementów sterowania) 5146 kg
Szerokość (nad nakładkami końcowymi) 4530 mm
Typ 8SU
Pojemność (SAE J1265) 8.7 m3
Szerokość (nad nakładkami końcowymi) 3940 mm
Wysokość 1690 mm
Głębokość kopania 575 mm
Prześwit 1225 mm
Przechył maksymalny 883 mm
Masa* (bez hydraulicznych elementów sterowania) 4789 kg
Całkowita masa eksploatacyjna** (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 39795 kg
Typ 8U
Pojemność (SAE J1265) 11.7 m3
Szerokość (nad nakładkami końcowymi) 4267 mm
Wysokość 1740 mm
Głębokość kopania 575 mm
Prześwit 1225 mm
Przechył maksymalny 954 mm
Masa* (bez hydraulicznych elementów sterowania) 5352 kg
Całkowita masa eksploatacyjna** (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 40358 kg
Typ 8A
Szerokość (nad nakładkami końcowymi) 4990 mm
Wysokość 1174 mm
Głębokość kopania 628 mm
Prześwit 1308 mm
Przechył maksymalny 729 mm
Masa* (bez hydraulicznych elementów sterowania) 5459 kg
Całkowita masa eksploatacyjna** (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 40465 kg
Zrywaki
Łączna masa eksploatacyjna* (z lemieszem półuniwersalnym oraz zrywakiem) 40587 kg
Typ Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym
Liczba gniazd 1
Prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem, trzon zamocowany w otworze dolnym) 636 mm
Maksymalna penetracja (końcówka standardowa) 1130 mm
Maksymalna siła penetracji (zęby pionowo) 127.3 kN
Siła odspajania 222.7 kN
Masa (bez elementów sterujących układem hydraulicznym) 4085 kg
Łączna masa eksploatacyjna* (z lemieszem półuniwersalnym oraz zrywakiem) 39795 kg
Typ Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym
Liczba gniazd 3
Szerokość całkowita belki 2464 mm
Prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem, trzon zamocowany w otworze dolnym) 593 mm
Maksymalna penetracja (końcówka standardowa) 780 mm
Maksymalna siła penetracji (zęby pionowo) 124.2 kN
Siła odspajania (zrywak wielozębowy z jednym zębem) 227.9 kN
Masa (jeden ząb, bez hydraulicznych elementów sterujących) 4877 kg
Dodatkowy ząb 332 kg
Podwozie – LGP
Prześwit 613 mm
Powierzchnia styku z podłożem 6.19 m2
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 54 kPa
Wysokość ostrogi 78 mm
Długość gąsienicy na podłożu 3206 mm
Podziałka 216 mm
Typ nakładki Do średnio ciężkich prac
Liczba nakładek po jednej stronie 44
Rozstaw gąsienic 2337 mm
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8
Szerokość nakładki 965 mm
Podwozie – standardowe
Prześwit 613 mm
Powierzchnia styku z podłożem 3.91 m2
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 89.6 kPa
Wysokość ostrogi 78 mm
Długość gąsienicy na podłożu 3206 mm
Podziałka 216 mm
Typ nakładki Do średnio ciężkich prac
Liczba nakładek po jednej stronie 44
Rozstaw gąsienic 2083 mm
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8
Szerokość nakładki 610 mm
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia
122 100 122

* - pole obowiązkowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej www.bm-cat.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa. 

Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo: 

  • prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych; 
  • prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów; 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl

Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności  

KONTAKT