Napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej Caterpillar

Napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej Cat® służą do napędzania zbrojonych przenośników ścianowych i umożliwiają regulację prędkości zbrojonego przenośnika ścianowego, bardzo precyzyjny podział obciążenia między przekładniami i lepszą sprawność w przypadku zasilania ze słabych sieci energetycznych.