Napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej Caterpillar VFD-A800/W800

Napędy Cat VFD-A800/W800 zapewniają wydajność i maksymalizują zyski związane ze sterowaniem napędami zbrojonych przenośników ścianowych używanych w kopalniach podziemnych. Napęd o zmiennej częstotliwości składa się z chłodzonego powietrzem modułu VFD, chłodzonego cieczą modułu VFD oraz zewnętrznej stacji chłodzenia. Napędy Cat zasilane średnim napięciem umożliwiają lepsze sterowanie silnikiem oraz oferują większą sprawność w zastosowaniach o mocy do 800 kW (1072 hp).

Kup nową, używaną lub wynajmij! Wybierz ofertę, która Ci najbardziej odpowiada!

Wykorzystaj już dziś technologię napędową jutra

Napędy Cat średniego napięcia – składające się z jednego modułu chłodzonego powietrzem i jednego modułu chłodzonego cieczą – są wyposażone w ognioodporną obudowę. Wraz z dwuobiegowym stanowiskiem chłodzenia cieczą zbiorniki napędu VFD można ustawić w łańcuchu zasilania w korytarzach obwodowych systemu przodków ścianowych. Długość kabli prowadzących do silników może wynosić do 4 km (2,5 mili). Konfiguracja parametrów oraz sterowanie napędami VFD mogą być realizowane przy użyciu systemu sterowania znajdującego się na powierzchni. Napędy Cat VFD nie wymagają zastosowania specjalnych silników. Ten konwerter średniego napięcia umożliwia używanie standardowych silników AC i można go zaadaptować do większości istniejących systemów w celu uzyskania następujących korzyści:

  • Brak znaczących spadków napięcia podczas uruchamiania urządzeń, co zwiększa wydajność nawet w „słabszych” sieciach.
  • Napęd VFD oddzielony od silnika umożliwia zainstalowanie konwerterów w odległości do 4 kilometrów w celu zaoszczędzenia miejsca w pobliżu przodków ścianowych.
  • Napędy VFD można łączyć w układy zasilania spełniające wymagania użytkowanych urządzeń.
  • Praca w trybie 4Q umożliwia hamowanie silników z odzyskiem energii do sieci.

Postaw na zasilanie elektryczne i zwiększ produktywność swojego zakładu

Dzięki elektrycznej, a nie mechanicznej, zasadzie działania napędów VFD parametry układu można analizować i błyskawicznie dostosowywać z najwyższą dokładnością: w każdej chwili są dostępne dane dotyczące momentu obrotowego, mocy, prędkości oraz rozdzielczości. Możliwe jest zatem natychmiastowe dostosowanie prędkości roboczej przenośników AFC do obciążenia struga lub kombajnu górniczego oraz ogólnej wydajności prac na przodku ścianowym do systemów odbioru, takich jak kruszarki czy przenośniki taśmowe.

Uruchamianie – działanie – rozdział zasilania – hamowanie

Powtarzalne cykle robocze zbrojonych przenośników ścianowych oraz łańcuchowych napędów strugów są sprawnie obsługiwane przez napędy Cat VFD: całkowity moment obrotowy przy zerowej prędkości, maksymalny podczas rozruchu i doskonale zrównoważony podczas podziału obciążenia pomiędzy silnikami, hamowanie silników przenośnika AFC i strugów lub ich natychmiastowe zatrzymywanie w przypadku przeciążenia. Bezstopniowe sterowanie prędkością oraz momentem obrotowym dzięki zmianie częstotliwości prądu umożliwia efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i ograniczenie do minimum obciążenia wyposażenia, a zwłaszcza łańcuchów.

Niezrównane sterowanie układem napędowym

Napędy Cat® o zmiennej częstotliwości przeznaczone do systemów przenośników ścianowych dostarczają dokładnie taką ilość energii, jakiej potrzebuje dany przenośnik AFC lub strug. Napędy te są dostępne w wersjach o mocy znamionowej 800 i 1200 kW (1072 i 1609 hp). Dostępne obecnie napędy Cat VFD umożliwiają najbardziej inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej do prac na przodku ścianowym. Napędy Cat VFD optymalizują przepływ materiału i wydłużają okres eksploatacji wyposażenia, zwiększając produktywność i zwrot z inwestycji oraz obniżając koszty eksploatacji!

Precyzyjnie regulowana wydajność dzięki efektywnej strukturze zasilania

Napędy Cat VFD wykorzystują inwertery źródeł prądowych (CSI) sterowane sygnałem o modulowanej szerokości impulsu (PWM). Konwertery tego typu zapewniają efektywną strukturę zasilania z ograniczającą wartość prądu cewką indukcyjną łącznika prądu stałego. Napędy CSI VFD zapewniają niemal idealnie sinusoidalny kształt fali prądu i napięcia o całkowitym współczynniku zniekształceń harmonicznych (THD) poniżej 5%. Zmniejsza to obciążenia, jakim podlega izolacja uzwojenia silników.

Informacje techniczne
Dane techniczne
Moc znamionowa 800 kW
Napięcie wejściowe 3300 V ±10%
Maksymalny roboczy moment obrotowy 210 %
Przetwornica Inwerter źródła prądowego (Current Source Inverter, CSI)
Szybkość ponownej synchronizacji 20–80% < 20 m/s
Typ silnika napędowego Silnik AC
Częstotliwość wyjściowa 0–60 Hz
Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz ±5%
Napięcie wyjściowe 0–3300 V
Eksploatacja 4Q
Współczynnik mocy (cos phi) > 97,5% (PWM)
Konfiguracja Napęd VFD oddzielony od silnika (długość kabli do 4 km/2,5 mili)
Wymiary (wszystkie wymiary są przybliżone)
Długość 3700 mm
Masa – VFD-A800 (chłodzenie powietrzem) 6700 kg
Szerokość 1245 mm
Wysokość 1300 mm
Masa – VFD-W800 (chłodzenie wodą) 7800 kg
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia
122 100 122

Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki ("Administrator").
dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę ma Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać lub ją zmienić, kierując informację o jej wyceofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
Wycofanie lub zmiana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub zmianą.

* - pole obowiązkowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

KONTAKT