Równiarki samobieżne serii M Caterpillar 140M3/140M3 AWD

Ogranicz poziom emisji CO2 dzięki najnowszych osiągnięciom w dziedzinie obniżania poziomu emisji, stosując trwałe równiarki samobieżne z serii M3. Równiarka samobieżna 140M3 łączy w sobie wygodę i wydajność, dzięki czemu zapewnia optymalne osiągi w miejscu pracy. Ustawione pod kątem drzwi kabiny, zwężająca się obudowa silnika i nachylona szyba tylna zapewniają optymalną widoczność.

Kup nową, używaną lub wynajmij! Wybierz ofertę, która Ci najbardziej odpowiada!

Zintegrowane technologie

Technologie Link

Portal Cat Connect w inteligentny sposób wykorzystuje technologię i usługi w celu poprawy wydajności w miejscu pracy. Dane pochodzące z maszyn wyposażonych w różnego rodzaju technologie zapewniają lepszy i pełniejszy niż dotychczas wgląd w posiadany osprzęt oraz wykonywane zadania. Technologie dostępne za pośrednictwem portalu Cat Connect zapewniają udoskonalenia w następujących kluczowych dziedzinach: Equipment Management – wydłużenie czasu pracy i obniżenie kosztów. Wydajność — pozwalają monitorować produkcję oraz zarządzać wydajnością w miejscu pracy. Bezpieczeństwo – zapewniają większą ilość informacji pozwalających na bezpieczniejszą pracę personelu oraz sprzętu. Przedstawione technologie dostępne za pośrednictwem portalu Cat Connect obejmują:

Technologie Link

Technologie Link zapewniają maszynom bezprzewodową łączność, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie dwukierunkowe informacji zebranych przez czujniki pokładowe i moduły sterujące. Portal Cat Connect udostępnia także inne technologie wykorzystujące aplikacje niezależne, takie jak rozwijane przez Cat oprogramowanie VisionLink.

System Product Link™/interfejs VisionLink®

Łatwy dostęp do danych Product Link zapewnia wgląd w parametry wydajności maszyny lub całej floty. System ten za pośrednictwem interfejsu VisionLink w trybie online śledzi lokalizację, ilość godzin pracy, zużycie paliwa, czas przestojów czy kody diagnostyczne. Zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym zapewnia maksymalizację wydajności, zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów eksploatacji.

Profilowanie terenu

Technologie profilowania terenu łączą dane opisujące żądany kształt w formie cyfrowej, układ nawigacji w kabinie oraz elementy sterowania automatycznego, dzięki czemu zwiększają dokładność profilowania powierzchni, zmniejszają ilość niezbędnych prac poprawkowych i obniżają koszty związane z przenoszeniem ziemi, a także zgrubnym i dokładnym kształtowaniem terenu.

Układ kontroli nachylenia Cat – pomiar spadku poprzecznego

Układ kontroli nachylenia Cat to opcjonalne, w pełni zintegrowane, montowane fabrycznie wyposażenie, które ułatwia operatorowi uzyskanie wymaganego nachylenia i usprawnia pracę. Układ automatycznie steruje jednym końcem lemiesza, zmniejszając ilość działań wykonywanych przez operatora nawet o 50%. Doświadczeni operatorzy mogą utrzymać pełną wydajność pracy przez większą część zmiany, natomiast mniej doświadczone osoby mogą szybciej osiągnąć wyższą wydajność pracy. System jest gotowy do pracy od samego początku użytkowania maszyny, a w przyszłości można go rozbudować przy użyciu zestawów AccuGrade™ oferujących dodatkowe funkcje sterowania 2D i/lub 3D.

Układ Cat AccuGrade

AccuGrade to dodatkowy układ kontroli nachylenia montowany przez dealerów, który zwiększa dokładność prac związanych z kształtowaniem terenu, wykorzystując układ kontroli nachylenia Cat z pomiarem spadku poprzecznego, a także technologie pomiaru laserowego i ultradźwiękowego oraz system UTS, gdy są one potrzebne. Wyświetlane w kabinie wskazówki pozwalają prowadzić prace z większą pewnością i uzyskać żądany efekt w krótszym czasie, przy mniejszej liczbie powtórzeń oraz mniejszym zużyciu materiału. Wydajność i dokładność prac prowadzonych z użyciem tego układu jest większa o prawie 50% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Minimalizacja konieczności dokonywania pomiarów i palikowania terenu oznacza bezpieczniejszą i mniej kosztowną pracę. Przygotowanie do montażu układu AccuGrade może być zamawiane w wersji montażu fabrycznego lub montażu przez dealera. Opcja ta obejmuje punkty montażowe oraz wewnętrzne okablowanie w celu ułatwienia i przyspieszenia montażu układu AccuGrade.

Elementy konstrukcyjne, belka, obrotnica, odkładnica lemiesza

Łatwa konserwacja = krótsze przestoje

Firma Caterpillar zaprojektowała ramę równiarki samobieżnej oraz podzespoły belki zaczepowej w taki sposób, aby zapewnić ich wydajność i trwałość. Jednoczęściowa obrotnica z kutej stali charakteryzuje się dużą wytrzymałością, a system wymiany elementów umożliwia ograniczenie czasu i kosztów serwisowania. Przegub został wyposażony w duże łożysko stożkowe umożliwiające równomierne i płynne przenoszenie obciążeń. Łożysko jest uszczelnione, co chroni je przed zanieczyszczeniami, a sworzeń blokujący uniemożliwia ruch przegubu podczas serwisowania i jazdy po drogach.

Łatwa konserwacja = krótsze przestoje

Belka, obrotnica i odkładnica lemiesza zostały opracowane tak, aby uprościć dopasowanie tych podzespołów. Regulacja lub wymiana opatentowanych podkładek regulacyjnych belki od góry płyty może zostać wykonana przez jedną osobę, co powoduje skrócenie przestojów w pracy oraz zapewnia oszczędności. Trwałe wkładki cierne wykonane z nylonu optymalizują moment powstający przy obrocie obrotnicy i zwiększają trwałość podzespołów. Mosiężne wkładki cierne, znajdujące się między mocowaniem lemiesza a odkładnicą, można łatwo regulować i wymieniać. Mocowanie odkładnicy lemiesza nie wymaga użycia podkładek regulacyjnych. Zastosowano pionowe i poziome śruby regulacyjne, które wyrównują wkładki cierne odkładnicy, co pozwoliło obniżyć drgania lemiesza i zwiększyć precyzję sterowania nim.

Lemiesz kątowy i odkładnica

Agresywny kąt ustawienia lemiesza, optymalna krzywizna odkładnicy i duży prześwit w gardzieli ułatwiają efektywną pracę, umożliwiając swobodny przepływ materiału wzdłuż lemiesza. Hartowane szyny, utwardzane krawędzie tnące i nakładki końcowe oraz śruby o dużej wytrzymałości zapewniają wysoką niezawodność i trwałość odkładnicy. Łącznik pozwala na duży zakres regulacji lemiesza, co jest szczególnie korzystne przy profilowaniu średniej wielkości nasypów oraz kopaniu rowów lub skarpowaniu.

Elementy sterowania maszyną i osprzętem roboczym

Dwa joysticki elektrohydrauliczne z konsolami sterowania regulowanymi elektronicznie umożliwiają operatorowi wybranie wygodnego położenia z dobrą widocznością, zapewniającego wydajną pracę.

Funkcje joysticków

Lewy joystick służy do sterowania kierunkiem jazdy maszyny, skrętem w przegubie, funkcją powrotu do pozycji centralnej, pochyleniem kół, wyborem biegu, lewym siłownikiem podnoszenia lemiesza środkowego oraz funkcją ruchu swobodnego. Prawy joystick służy do sterowania belką zaczepową, obrotnicą i odkładnicą oraz przepustnicą elektroniczną i ręczną blokadą mechanizmu różnicowego. Kąt wychylenia kół skrętnych jest zbieżny z położeniem joysticka. Specjalny mechanizm utrzymuje joystick w wybranej pozycji do czasu, aż operator zmieni kąt jego pochylenia. Czułość układu kierowniczego zmniejsza się automatycznie wraz ze wzrostem prędkości jazdy, dzięki czemu kierowanie maszyną jest bardziej precyzyjne. Pokrętła bezstopniowe umożliwiają sterowanie tylnym zrywakiem i/lub przednim podnośnikiem (o ile występuje). Opcjonalna programowalna konsola sterowania umożliwia sterowanie nawet sześcioma dodatkowymi obwodami hydraulicznymi.

Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową silnika

Elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową silnika zwiększa wydajność pracy, odpowiednio dostosowując moc i obroty silnika do danego zastosowania.

Automatyczny powrót przegubu do pozycji centralnej

Automatyczny powrót ramy z dowolnego położenia do pozycji wyprostowanej po naciśnięciu jednego przycisku.

Wybór trybów podnoszenia lemiesza

Możliwość wyboru trybu modulacji podnoszenia lemiesza dostosowanego do wykonywanej pracy: dokładnego, standardowego lub zgrubnego.

Zrównoważone rozwiązania

Wydajność paliwowa

 • Zintegrowane systemy i technologie zwiększają wydajność, umożliwiając uzyskanie większej dokładności i wykonanie większej pracy na każdy litr spalonego paliwa.
 • Nowy tryb ekonomiczny zmniejsza zużycie paliwa poprzez redukcję prędkości silnika, dzięki czemu maszyna pracuje w wydajniejszym zakresie mocy.

Emisja gazów cieplarnianych

 • Niższe zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję CO2.
 • Równiarki samobieżne serii M3 spełniają wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE).

Efektywna gospodarka materiałowa i niskie całkowite koszty użytkowania

 • Wymienne elementy eksploatacyjne skracają czas konserwacji i obniżają jej koszty, a przy tym zwiększają trwałość głównych podzespołów.
 • Główne podzespoły są przystosowane do regeneracji, co zmniejsza ilość odpadów i obniża koszty wymiany, ponieważ maszyna i jej najważniejsze podzespoły mogą po raz drugi, a nawet trzeci, rozpocząć pełny cykl eksploatacji.
 • Wskaźnik odzysku materiałów użytych do budowy maszyny wynosi 95% (zgodnie z normą ISO 16714), dzięki czemu możliwe jest zaoszczędzenie cennych zasobów naturalnych i uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych przy wycofywaniu maszyny z eksploatacji.

Emisja hałasu

• Mniejszy hałas generowany przez silnik oraz wyciszona kabina oznaczają większą wygodę dla operatora i otoczenia.

Bezpieczeństwo

 • Ekologiczne zawory spustowe umożliwiają wygodne spuszczanie płynów i zapobiegają ich rozlewaniu.
 • Wkłady filtrujące płyny można bezpiecznie i czysto opróżnić przed wymianą.
 • Liczne funkcje zabezpieczające podnoszą poziom bezpieczeństwa operatorów i osób znajdujących się w pobliżu maszyny.

Silnik

Silnik Cat C9.3 ACERT zapewnia osiągi niezbędne do utrzymania stałej prędkości roboczej, pozwalając uzyskać maksymalną wydajność pracy. Każdy silnik ACERT spełniający wymogi normy EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE) jest wyposażony w sprawdzone podzespoły elektroniczne i podzespoły układu paliwowego, układu powietrza dolotowego oraz układu oczyszczania spalin. Wykorzystywane technologie są systematycznie optymalizowane, aby spełniały wysokie oczekiwania klientów w zakresie wydajności, niskiego zużycia paliwa, niezawodności i trwałości użytkowej.

Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo

Prędkość obrotowa hydraulicznie napędzanego wentylatora sterowanego temperaturowo jest automatycznie dostosowywana do bieżących wymagań silnika. Zmniejszenie zapotrzebowania na chłodzenie umożliwia wykorzystanie większej mocy do wykonania pracy oraz zapewnia niższe zużycie paliwa.

Regulator czasu pracy na biegu jałowym

Ta standardowa funkcja, która może zostać włączona przez dealera Cat, umożliwia wyłączanie silnika po upływie określonego czasu w celu zmniejszenia emisji spalin.

Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów

Podczas pracy w środowisku o wysokim stopniu zanieczyszczenia dodanie opcji wentylatora z funkcją zmiany kierunku obrotów poprawia przepływ powietrza i ogranicza konieczność ciągłego czyszczenia.

Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Równiarki samobieżne Cat umożliwiają wydłużenie czasu pracy i obniżenie kosztów. Zgrupowane punkty obsługowe i wydłużone okresy międzyserwisowe skracają czas prac naprawczych i konserwacyjnych. Nowe, opcjonalne oświetlenie LED instalowane w lewej komorze ułatwia serwisowanie maszyny w warunkach słabej widoczności.

Niezrównane wsparcie techniczne dealerów

Równiarki samobieżne Cat umożliwiają wydłużenie czasu pracy i obniżenie kosztów. Zgrupowane punkty obsługowe i wydłużone okresy międzyserwisowe skracają czas prac naprawczych i konserwacyjnych. Nowe, opcjonalne oświetlenie LED instalowane w lewej komorze ułatwia serwisowanie maszyny w warunkach słabej widoczności.

Niezrównane wsparcie techniczne dealerów

Jeśli chodzi o pomoc klientom, nikt nie może równać się z dealerami Cat. Dealerzy Cat mają doświadczenie oraz środki umożliwiające zapewnienie klientom pełnej dostępności ich maszyn – od momentu wyboru modelu i zakupu aż po konserwację i przebudowę.

Bezpieczeństwo

System monitorowania obecności operatora

Dostępny w wersji standardowej system, który zapewnia, że dopóki operator nie zajmie miejsca w fotelu i maszyna nie będzie gotowa do bezpiecznej pracy, hamulec postojowy pozostanie załączony, a podzespoły układu hydraulicznego zablokowane.

Czułość układu kierowniczego zależna od prędkości jazdy

Standardowo czułość układu kierowniczego maleje wraz ze wzrostem prędkości jazdy, co ułatwia operatorowi pewniejsze prowadzenie maszyny.

Awaryjny układ kierowniczy

W przypadku spadku ciśnienia w układzie kierowniczym standardową procedurą jest automatyczne załączenie elektrycznej pompy hydraulicznej. Dzięki temu operator może dojechać maszyną do miejsca postoju.

Blokada układu hydraulicznego

Umożliwia wyłączenie wszystkich roboczych funkcji hydraulicznych, pozostawiając aktywny jedynie układ kierowniczy. To standardowe zabezpieczenie jest szczególnie przydatne podczas jazdy po drogach.

Hamulce

Hamulce znajdują się przy każdym kole osi podwójnej, dzięki czemu na układ napędowy nie oddziałują obciążenia pochodzące od momentu hamującego. Awaryjny układ hamulcowy jest wyposażony w akumulatory umożliwiające zatrzymanie maszyny w razie usterki.

Podesty i poręcze

Perforowane, podwójne stalowe podesty oraz umieszczone w wygodnych miejscach poręcze zapewniają solidne oparcie i umożliwiają poruszanie się po maszynie oraz wokół niej.

Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy

Chroni belkę, obrotnicę i odkładnicę lemiesza przed obciążeniami udarowymi występującymi w przypadku, gdy lemiesz uderzy w nieruchomą przeszkodę. To standardowe wyposażenie ogranicza także zagrożenia towarzyszące nagłej zmianie kierunku jazdy w trudnych warunkach terenowych.

Akumulatory hydrauliczne obwodu podnoszenia lemiesza

Ułatwiają pochłanianie wstrząsów i uderzeń oddziałujących na odkładnicę, umożliwiając pionowe ruchy lemiesza. To opcjonalne rozwiązanie minimalizuje zużycie podzespołów i zwiększa bezpieczeństwo operatora.

Zabezpieczenia w maszynach serii M3

 • Opcjonalna kamera tylna z monitorem w kabinie
 • Nowa, opcjonalna, montowana w kabinie kontrolka przypominająca operatorowi o zapięciu pasa bezpieczeństwa
 • Zgrupowane punkty serwisowe dostępne z poziomu podłoża
 • Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego
 • Opcjonalne oświetlenie LED
 • Odłącznik zasilania elektrycznego dostępny z poziomu podłoża
 • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
 • Farba zapobiegająca odbłyskom, która ułatwia pracę w nocy
 • Opcjonalne błotniki z tyłu i z przodu

Układ napędowy

Przednie i tylne osie

 • Będąca elementem wyposażenia standardowego automatyczna blokada mechanizmu różnicowego monitoruje parametry maszyny oraz wykonywanego zadania, odpowiednio włączając lub wyłączając mechanizm różnicowy podczas pracy, co zwiększa wydajność i usprawnia działanie układu napędowego.
 • W pełni elektroniczny układ sterowania sprzęgłami optymalizuje modulację ciśnienia w sprzęgłach, dzięki czemu zmiany biegów i kierunku jazdy są płynne.
 • Programowalna funkcja automatycznej zmiany biegów upraszcza obsługę maszyny, umożliwiając operatorowi zaprogramowanie optymalnych punktów zmiany biegów, dostosowanych do specyfiki wykonywanego zadania.
 • Możliwość włączenia nowego, dostępnego w standardzie trybu ekonomicznego, który zmniejsza zużycie paliwa poprzez redukcję prędkości silnika, pozwalając maszynie pracować w wydajniejszym zakresie mocy. Oszczędności w tym trybie są zależne od zastosowania, ale przeciętnie zużycie paliwa w trybie ekonomicznym spada o 10%.
 • Skrzynia biegów Power Shift z wałem pośrednim maksymalizuje skuteczność przenoszenia mocy na koła.
 • Zabezpieczenie silnika przed nadmierną prędkością obrotową uniemożliwia załączenie niższego biegu, dopóki prędkość jazdy nie spadnie do określonego poziomu.

Przednie i tylne osie

Uszczelniony czop zapewnia smarowanie łożysk przedniej osi i ich ochronę przed zanieczyszczeniem. W rozwiązaniu Cat z obrotowym czopem większe stożkowe łożysko wałeczkowe umieszczone jest na zewnątrz, gdzie obciążenia są większe, co zapewnia wyższą trwałość łożyska. Przykręcana oś tylna o konstrukcji modułowej zwiększa możliwości serwisowania oraz chroni przed zanieczyszczeniami i ułatwia dostęp do podzespołów mechanizmu różnicowego.

Hydrauliczny układ hamulcowy

Mokre, sterowane hydraulicznie wielotarczowe hamulce główne zapewniają płynne, przewidywalne hamowanie i niższe koszty eksploatacji. Hamulce znajdują się przy każdym kole osi podwójnej, co zapewnia dużą łączną powierzchnię hamowania, pewne działanie oraz wysoką trwałość hamulców.

Stanowisko operatora

Widoczność

Dobra widoczność ma kluczowe znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności Profilowane drzwi kabiny, zwężająca się osłona silnika i nachylona szyba tylna zwiększają widoczność odkładnicy lemiesza, opon oraz obszaru za maszyną. Opcjonalna kamera tylna dodatkowo zwiększa zakres widoczności wokół maszyny.

Tablica przyrządów

Przeprojektowany wyświetlacz komunikatów wyświetla dane dotyczące wydajności maszyny oraz informacje diagnostyczne, w tym także poziom płynu DEF w zbiorniku. Nowy wyświetlacz znajduje się na konsoli środkowej, dzięki czemu operator ma wygodny dostęp do odczytów zintegrowanego układu kontroli nachylenia Cat.

Komfort pracy i innowacyjny układ sterowania

Poznaj najwygodniejszą kabinę w branży. Joysticki, które zastępują dźwignie, umożliwiają zmniejszenie zakresu ruchów ramienia i dłoni o 78%, co ogranicza zmęczenie operatora. Przełączniki kołyskowe i sterujące znajdują się w zasięgu operatora. Udoskonalony fotel z bardziej miękkimi poduszkami oraz trzema punktami regulacji siedziska zwiększa wygodę pracy. Oferujemy także możliwość zamówienia fotela podgrzewanego i/lub wentylowanego. Dostępny jest także opcjonalny wskaźnik ostrzegawczy informujący operatora o konieczności zapięcia pasa. Elektronicznie regulowane położenie konsol sterowania umożliwia każdemu operatorowi pracę w komfortowych warunkach. Liczne mocowania izolujące znacząco zmniejszają poziom hałasu i drgań, tworząc wygodniejsze środowisko pracy. Wysokowydajny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) umożliwia usuwanie z kabiny wilgoci, zapewnia cyrkulację powietrza, utrzymuje w niej podwyższone ciśnienie i chroni ją przed kurzem oraz pyłem, dzięki czemu szyby pozostają czyste. Rozsuwane nawiewniki zapewniają skuteczną cyrkulację świeżego powietrza. Opcjonalny radioodtwarzacz CD Deluxe obsługuje pliki MP3 oraz technologię Bluetooth.

Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Technologie oczyszczania spalin

Technologia redukcji emisji w równiarce samobieżnej serii M3 działa niezauważalnie i nie wymaga ingerencji operatora. Nie ma potrzeby zatrzymywania maszyny. Proces regeneracji jest uruchamiany automatycznie podczas rozruchu zimnego silnika. W razie potrzeby regeneracja jest również wykonywana w tle podczas pracy.

Technologie oczyszczania spalin

Firma Caterpillar przygotowała swoje produkty spełniające wymogi normy Tier 4 Interim z myślą o zapewnieniu ich zgodności z docelową normą Tier 4 Final. Aby spełnić wymóg zmniejszenia emisji NOx o dodatkowe 80%, ustanowiony normami EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE), inżynierowie firmy Caterpillar musieli jedynie uzupełnić sprawdzony układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR, Selective Catalyst Reduction) o jeden nowy system.

Płyn DEF

W układzie selektywnej redukcji katalitycznej zastosowano mocznik (płyn DEF), który można wygodnie uzupełniać z poziomu podłoża. Wystarczy napełnić zbiornik płynu DEF podczas tankowania paliwa. O poziomie płynu informuje wskaźnik na desce rozdzielczej. Po wyłączeniu maszyny pompa automatycznie opróżni przewody z płynu DEF. Po upływie określonego czasu gaśnie lampka umieszczona wewnątrz tylnej komory silnika, sygnalizując, że proces oczyszczania został zakończony i można bezpiecznie odłączyć układ elektryczny. Kiedy temperatura silnika/układu oczyszczania spalin jest wysoka, włącza się automatycznie funkcja opóźnienia wyłączenia silnika, która zarządza właściwym schłodzeniem podzespołów maszyny, a następnie opróżnieniem przewodów. Dokładne informacje na temat układu oczyszczania spalin można znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji.

Hydraulika

Szybko reagujący układ hydrauliczny

Sprawdzony system wykrywania obciążenia i zaawansowane funkcje elektrohydrauliczne zapewniają precyzyjne sterowanie osprzętem i szybką reakcję układu hydraulicznego, a tym samym ułatwiają pracę operatora. Dzięki ciągłemu dopasowywaniu natężenia przepływu i ciśnienia oleju hydraulicznego do wymaganej mocy generowana jest mniejsza ilość ciepła i pobierane jest mniej mocy.

 • Jednostajne i przewidywalne ruchy – zawory PPPC różnicują natężenie przepływu oleju do komór po stronach głowic i tłoczysk siłowników hydraulicznych, utrzymując stałą prędkość pracy osprzętu roboczego.
 • Zrównoważony przepływ – proporcjonalny przepływ hydrauliczny daje pewność, że wszystkie narzędzia działają równocześnie z taką samą prędkością, bez spowalniania silnika.

Ruch swobodny lemiesza

Umożliwia swobodne poruszanie się lemiesza pod wpływem własnego ciężaru. Po wybraniu położenia ruchu swobodnego dla obu siłowników podnoszenia lemiesz może odwzorowywać profil podłoża. Po wybraniu trybu ruchu swobodnego tylko dla jednego z siłowników podnoszenia jeden koniec lemiesza może odwzorowywać profil nawierzchni utwardzonej, podczas gdy operator steruje nachyleniem za pomocą drugiego siłownika.

Niezależny obwód zasilania olejem

Duży, oddzielny zbiornik oleju hydraulicznego zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń z innych obwodów i zapewnia odpowiednie chłodzenie oleju, co zwiększa trwałość podzespołów. Przewody hydrauliczne Cat XT™ są niezawodne i pozwalają na korzystanie z wysokich ciśnień w celu uzyskania maksymalnej mocy.

Osprzęt roboczy i wyposażenie dodatkowe

Opcje odkładnicy lemiesza

Równiarka samobieżna 140M3 jest dostarczana z odkładnicą o szerokości 3,7 m (12 stóp). Oferujemy także opcjonalną odkładnicę o szerokości 4,3 m (14 stóp).

Osprzęt do prac ziemnych (GET)

Gama osprzętu roboczego obejmuje szeroki asortyment osprzętu do prac ziemnych (GET) firmy Caterpillar, między innymi krawędzie tnące, nakładki oraz końcówki zębów zrywaka – skonstruowane tak, aby zapewnić maksymalną trwałość i wydajność.

Osprzęt mocowany z przodu

Dostępne są mocowane z przodu płyty pchające oraz przednie podnośniki. Do przedniego podnośnika można też zamocować przedni lemiesz spycharki lub zrywak spulchniający, rozszerzając w ten sposób zakres zastosowań.

Tylny zrywak/zrywak spulchniający

Jego zadaniem jest szybkie przenikanie przez twardy materiał i dokładne jego rozrywanie, aby umożliwić łatwiejsze poruszanie się materiału przy odkładnicy lemiesza. Zrywak jest standardowo wyposażany w trzy zęby i uchwyty na pięć zębów. Aby zwiększyć uniwersalność maszyny, można zamontować dziewięć zębów spulchniających.

Narzędzia do odśnieżania

Dostępność zwykłych i bocznych pługów śnieżnych oraz opcjonalnych elementów mocujących zapewnia szerszy zakres zastosowań i możliwość użytkowania maszyny przez cały rok.

Informacje techniczne
Silnik
Moc podstawowa (bieg 1.) – użyteczna 149 kW
Model silnika Cat® C9.3 ACERT™
Średnica cylindra 115 mm
Skok 149 mm
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową 2 000 obr./min
Emisja spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA) /Stage IV (UE)
Maksymalny moment obrotowy (VHP Plus) 1247 N·m
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna (jednostki metryczne) 149 kW
Przyrost momentu obrotowego 39%
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 1. 149 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 2. 156 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 3. 164 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 4. 172 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 5. 176 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 6. 180 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 7. 184 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu — 8. 188 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do tyłu — 1. 149 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do tyłu — 2. 156 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do tyłu — 3.–6. 164 kW
Wersja standardowa – maks. temperatura otoczenia 43 °C
Wysokie temperatury otoczenia — prędkość wentylatora — standardowa 1 400 obr./min
Zakres VHP Plus — użyteczna 149-188 kW (200-252 hp)
Zakres VHP Plus — użyteczna (jednostki metryczne) 149-188 kW (202-255 hp)
Pojemność skokowa 9.3 l
Liczba cylindrów 6
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 3050 m
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — maksymalna 1 550 obr./min
Wersja do wysokich temp. — prędkość wentylatora — minimalna 500 obr./min
Wersja przystosowana do wysokich temperatur 50 °C
Układ napędowy
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych
Przekładnia APECS, napęd bezpośredni, Power Shift
Hamulce – serwis Wielotarczowe mokre
Układ hamulcowy – powierzchnia robocza hamulców zasadniczych 23000 cm²
Układ hamulcowy — hamulec postojowy Wielotarczowe mokre
Układ hamulcowy – hamulce pomocnicze Dwuobwodowy
Układ hydrauliczny
Typ układu Równoległy
Typ pompy Tłokowa, o zmiennym wydatku
Wydatek pompy 210 l/min
Maksymalne ciśnienie układu 24150 kPa
Pojemność zbiornika 64 l
Ciśnienie w trybie gotowości 6100 kPa
Specyfikacje robocze
Prędkość maksymalna - Do przodu 46.6 km/h
Prędkość maksymalna – do tyłu 36.8 km/h
Promień skrętu, mierzony do zewnętrznej krawędzi przednich opon 7.8 m
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo 50°
Articulation Angle - Left/Right 20°
Do przodu – 1. bieg 4.1 km/h
Do przodu – 2. bieg 5.5 km/h
Do przodu – 3. bieg 8 km/h
Do przodu 4-ty 11 km/h
Do przodu – 5. bieg 17.1 km/h
Do przodu – 6. bieg 23.3 km/h
Do przodu – 7. bieg 32 km/h
Do przodu – 8. bieg 46.6 km/h
Do tyłu – 1. bieg 3.2 km/h
Do tyłu – 2. bieg 6 km/h
Do tyłu — 3. bieg 8.7 km/h
Do tyłu – 4. bieg 13.5 km/h
Do tyłu – 5. bieg 25.3 km/h
Do tyłu — 6. bieg 36.8 km/h
Pojemności układów i zbiorników
Pojemność zbiornika paliwa 394 l
Układ chłodzenia 57 l
Układ hydrauliczny – łącznie 100 l
Układ hydrauliczny – zbiornik 64 l
Ciecze eksploatacyjne
Płyn DEF 22 l
Pojemności układów i zbiorników
Skrz. biegów/mech. różn./zwolnice 70 l
Olej silnikowy 30 l
Obudowa osi podwójnej (każda) 76 l
Obudowa łożyska trzpienia obrotowego przedniego koła 0.5 l
Obudowa napędu obrotnicy 7 l
Rama
Belka zaczepowa – szerokość 76.2 mm
Obrotnica – średnica 1530 mm
Obrotnica – grubość belki lemiesza 40 mm
Belka zaczepowa – wysokość 152 mm
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość 305 mm
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość 321 mm
Obrys — wysokość 138 mm
Belka zaczepowa – grubość 12.7 mm
Przednia płyta górna/dolna – szerokość 305 mm
Front-top/bottom plate - thickness 22 mm
Przednia oś – wysokość do środka 596 mm
Przednia oś – maks. pochylenie kół, w lewo/prawo 18°
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony 32°
Tandemy
Wysokość 506 mm
Szerokość 201 mm
Grubość ściany bocznej – wewnętrzna 16 mm
Grubość ściany bocznej – zewnętrzna 18 mm
Podziałka łańcucha napędowego 50.8 mm
Odległość kół poszczególnych osi 1523 mm
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w górę 15°
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w dół 25°
Odkładnica lemiesza
Szerokość lemiesza 3.7 m
Lemiesz środkowy — wysokość 610 mm
Lemiesz środkowy — grubość 22 mm
Promień krzywizny 413 mm
Prześwit w gardzieli 166 mm
Krawędź tnąca – szerokość 152 mm
Krawędź tnąca – grubość 16 mm
Nakładka końcowa lemiesza — szerokość 152 mm
Nakładka – grubość 16 mm
Siła uciągu na lemieszu — podstawowa DMC 11672 kg
Siła uciągu na lemieszu — maksymalna DMC 15541 kg
Siła docisku lemiesza — podstawowa DMC 7475 kg
Siła docisku lemiesza — maksymalna DMC 13294 kg
Lemiesz środkowy — szerokość lemiesza 3.7 m
Zakres ruchu lemiesza
Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo 728 mm
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo 695 mm
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 660 mm
Maks. przesuw boczny odkładnicy — w lewo 510 mm
Maksymalny kąt obrotu lemiesza 90°
Kąt pochylenia lemiesza — do przodu 40°
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – prawa strona 1978 mm
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona 1790 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 480 mm
Maksymalna głębokość wybierania 715 mm
Zrywarka
Głębokość kopania — maksymalna 426 mm
Rozstaw uchwytów zębów zrywaka 533 mm
Uchwyty zębów zrywaka 5
Siła penetracji 9440 kg
Zrywak
Siła odspajania 12607 kg
Zrywarka
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona 1031 mm
Zrywak spulchniający
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami – odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 116 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami – szerokość robocza 1031 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — głębokość spulchniania, maks. 467 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 5/11
Przedni trójkątny: szerokość robocza 1205 mm
Tylny — głębokość spulchniania, maks. 426 mm
Środkowy trójkątny – głębokość spulchniania, maks. 292 mm
Środkowy trójkątny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 116 mm
Środkowy trójkątny — szerokość robocza 1184 mm
Środkowy trójkątny — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 11
Tylny — szerokość robocza 2133 mm
Tylny – uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 9
Tylny – odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 267 mm
Masy
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 19935 kg
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – przednia oś 7745 kg
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna — tylna oś 17268 kg
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — przednia oś 5692 kg
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — tylna oś 14243 kg
Dopuszczalna masa całkowita — podstawowa — przednia oś 4355 kg
Dopuszczalna masa całkowita — podstawowa — tylna oś 12968 kg
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna — ogółem 25013 kg
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – ogółem 17323 kg
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — ogółem 19935 kg
Wymiary
Wysokość - kabina niskoprofilowa 3308 mm
Długość - od odciążnika do zrywaka 10136 mm
Szerokość – do krawędzi przednich opon 2511 mm
Długość - przednia oś do środka tandemu 6123 mm
Długość — od opony przedniej do tyłu maszyny 8912 mm
Długość – od osi przedniej do odkładnicy 2552 mm
Długość – pomiędzy osiami podwójnymi 1523 mm
Szerokość do krawędzi tylnych opon 2511 mm
Szerokość - środkowe linie opon 2140 mm
Wysokość — do środka osi przedniej 596 mm
Wysokość do szczytu rury wydechowej 3256 mm
Wysokość do szczytu siłowników 3040 mm
Prześwit pod osią tylną 339 mm
Standardy
Emisja hałasu ISO 6394; ISO 6395
Konstrukcja ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499
Układ hamulcowy ISO 3450
Układ kierowniczy ISO 5010
Układ klimatyzacji
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej.
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia
122 100 122

Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki ("Administrator").
dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę ma Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać lub ją zmienić, kierując informację o jej wyceofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
Wycofanie lub zmiana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub zmianą.

* - pole obowiązkowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

KONTAKT