Równiarki samobieżne z serii K Caterpillar

Równiarki samobieżne Cat® serii K odznaczają się wysoką i stabilną mocą. Przy użyciu równiarek samobieżnych Cat® serii K można wykonywać różne zadania – od spychania dużych ilości materiału po prace wykończeniowe. Mogą być one używane do budowy i konserwacji dróg, wykonywania rowów i nasypów, zrywania i spulchniania nawierzchni oraz do usuwania śniegu.