Equipment Management

Cat VisionLink

Najważniejsze informacje

VisionLink® to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, godzin pracy i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej.
W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Aplikacja VisionLink® jest najlepszym rozwiązaniem dla klienta posiadającego flotę przekraczającą 20 maszyn.

Poznaj najważniejsze zalety

CAŁODOBOWY DOSTĘP DO INFORMACJI O FLOCIE

 

 • Zarządzanie dużymi flotami za pomocą wirtualnych granic, grup i projektów.
 • Możliwość zarządzania flotą mieszaną poprzez integrację za pomocą interfejsów API lub urządzeń Cat Product Link™ instalowanych w maszynach innych producentów.
 • Konfigurowalne pulpity pokazują informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, przejechane odległości, lokalizacje z naniesieniem na mapę, czas przestojów, status maszyn, włączenie/wyłączenie maszyn oraz zużycie paliwa.
 • W systemie zarządzania operatorami identyfikator operatora jest powiązany z informacjami o flocie.
 • Porządkowanie danych o flocie w celu ich wyświetlania w dowolny sposób.
 • Konfigurowanie ustawień zgodnie z własnymi, unikatowymi potrzebami biznesowymi.
 • Widok wykorzystania pokazuje sumarycznie, na ile efektywnie sprzęt i paliwo są używane w wybranym okresie.
 • Widok operacji pokazuje historyczne informacje o czasie pracy całej grupy zasobów, co pozwala wykryć zbyt długą pracę na biegu jałowym, dłuższe okresy bezczynności i przypadki niedozwolonego użycia.
 • Pełna funkcjonalność na wszystkich urządzeniach: komputerze, tablecie i telefonie komórkowym.

 

OPTYMALIZACJA SERWISU

 

 • Widok stanu zawiera zbiorczy podgląd całej floty i jest podzielony na trzy sekcje — kodów usterek, analizy płynów i kontroli.
 • Wyświetlanie nadchodzących zadań serwisowych, w tym szczegółów przeglądów międzyobsługowych, list kontrolnych i spisów części.
 • Łatwe identyfikowanie wymaganych czynności z zakresu obsługi zapobiegawczej.
 • Historia konserwacji zawiera szczegółowe informacje o zabiegach serwisowych wykonanych w każdej maszynie, w tym oznaczenie daty wykonania i serwisanta, na chronologicznej liście z najnowszymi pozycjami u góry.
 • Portal pomocy z całodobowym dostępem do filmów i instrukcji.

 

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

 

 • Skonsolidowany widok informacji o wydajności produkcji łączy w jednej aplikacji dane wykorzystania, ładunków, załadunku i monitorowania cykli.
 • Monitorowanie okresów pracy na biegu jałowym i pracy użytecznej, w tym zdarzeń uruchomienia/wyłączenia silnika.
 • Analizowanie porównawcze efektywności wykorzystania zasobów w celu zidentyfikowania tych, które pracują najwydajniej, najmniej wydajnie i przeciętnie.
 • Graficzna analiza historycznych danych roboczych pozwala identyfikować trendy w wydajności pracy i efektywności.
 • Wyświetlanie wykresów podsumowujących wydajność pracy zasobów — porównywanie wartości rzeczywistych z docelowymi w odniesieniu do liczby cykli, szacowanego wolumenu i ilości ładunku. Przełączanie między wartościami łącznymi i średnimi w dzisiejszym dniu, obecnym tygodniu i obecnym miesiącu.
 • Oglądanie na mapie lokalizacji i zdarzeń dotyczących konkretnych zasobów.

 

ŁATWE ZARZĄDZANIE

 

 • Łatwe zarządzanie ustawieniami zasobów, użytkownikami, raportami, powiadomieniami, grupami, projektami i konfiguracją integrowania danych z mieszanej floty przy użyciu interfejsu API AEMP 1.2/2.0.
 • Tworzenie kont użytkowników, przypisywanie uprawnień do aplikacji w oparciu o role użytkowników, ustawianie preferencji oraz edytowanie/usuwanie istniejących kont użytkowników.
 • Integrowanie rozwiązań innych producentów w celu dostarczania danych przez interfejs API do systemu VisionLink® na potrzeby zarządzania mieszaną flotą. Obsługa standardów AEMP 1.2.
 • Wyznaczanie wirtualnych granic w celu replikowania miejsc pracy, stref roboczych i podobnych typów lokalizacji z zamiarem wykorzystania w innych aplikacjach.
 • Wyświetlanie aktywnych i zarchiwizowanych projektów dla wybranego konta; projekty to kontenery służące do grupowania wirtualnych granic, typów wirtualnych granic i projektów.
 • Tworzenie i edytowanie powiadomień (przez e-mail lub SMS-y/tekstowych) oraz zarządzanie nimi — klikając w oknie powiadomienia, można zainicjować czynność.

 

PORÓWNANIE APLIKACJI

Kiedy używać aplikacji VisionLink®:

 • Monitorowanie flot w wielu lokalizacjach lub miejscach pracy.
 • Generowanie raportów dziennych lub (po dokupienie opcji) 10-minutowych.
 • Monitorowanie wjeżdżających i wyjeżdżających maszyn za pomocą wirtualnych granic.
 • Natychmiastowe otrzymywanie informacji o włączeniach i wyłączeniach silników maszyn.
 • Sprawdzanie co godzinę informacji o cyklach i ładunkach.
 • Wysyłanie spersonalizowanych raportów pocztą e-mail do wielu osób, automatycznie lub według ręcznie ustawionego harmonogramu.
 • Integrowanie w aplikacji do zarządzania flotą danych wysyłanych przez maszyny innych producentów.

Kiedy używać witryny My.Cat.Com:

 • Zarządzanie w jednym miejscu zasobami skomunikowanymi i nieskomunikowanymi.
 • Dostęp do informacji o liczbie godzin przepracowanych w ciągu dnia, lokalizacjach, poziomie paliwa, przebytej drodze i kodach usterek.
 • Monitorowanie historii serwisowej i kosztów wynajmu.
 • Łatwe planowanie przeglądów serwisowych i zamawianie części u dealera Cat.
 • Sprawdzanie, które maszyny są objęte umowami serwisowymi Customer Value Agreement (CVA) i kiedy te umowy wygasają.
 • Używanie aplikacji Cat® jako terenowego narzędzia do zarządzania sprzętem.

* Dealer Cat chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz fachowo doradzi w kwestii sprzętu, subskrypcji i opcji integracji.

 

JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE

1. Zainstaluj lub aktywuj urządzenie systemu Product Link™:

 • W nowych maszynach Cat wystarczy po prostu aktywować wbudowany moduł telematyki.
 • W starszych maszynach Cat lub maszynach innych producentów należy zamontować urządzenie systemu Product Link.

2. Wybierz subskrypcję usług telematycznych, aby uzyskać dostęp do danych:

 • Dealer pomoże wybrać i skonfigurować dokładnie te urządzenia, które są potrzebne do skomunikowania floty i zarządzania jej funkcjonowaniem, bez marnowania pieniędzy na zbędne wyposażenie.

3. Zintegruj dane z firmowymi systemami:

 • Poproś pracowników działu IT w swojej firmie, aby przeprowadzili integrację nowego systemu z istniejącą infrastrukturą.
 • Nie macie u siebie odpowiednich fachowców? Dealer może na bieżąco udzielać wskazówek instalacyjnych i konfiguracyjnych.

* Dealer Cat chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz fachowo doradzi w kwestii sprzętu, subskrypcji i opcji integracji.

 

 

Zobacz jakie dane sprawdzisz w poszczególnych abonamentach

 

Connect

keyboard_arrow_down

Domyślna częstotliwość ładowania danych do aplikacji 1 na dzień
Zwiększona częstotliwość ładowania danych do aplikacji (tylko dla PL kom.) -
Natychmiastowe powiadomienie o Kodach błędu Kody krytyczne (poziom 3)
Natychmiastowe powiadomienie o przekroczeniu granicy obszaru (GeoFence Entry/Exit) -
Natychmiastowe powiadomienie o uruchomieniu/zgaszeniu silnika -

keyboard_arrow_down

Motogodziny i Lokalizacja +
Licznik Kilometrów +
Dodawanie Maszyny do Grupy +
Status maszyny (włączona/wyłączona) -
Poziom DEF w zbiorniku -
Poziom Paliwa w zbiorniku -
Wywołanie "Ping" w czasie rzeczywistym Godzin i Lokalizacji -
Granice obszarów (GEO Fence)- powiadomienie wjazdu/wyjazdu -
Konfiguracja dodatkowych przełączników -

keyboard_arrow_down

Godzinowa praca maszyny (w jakich godzinach maszyna była uruchomiona- Start/Stop silnika) -
Godzinowa praca maszyny -

keyboard_arrow_down

Wykorzystanie Paliwa dziennie (Praca i Bieg jałowy) +
Godziny Przepracowane dziennie (Praca i Bieg jałowy) +
Dane o emisji CO2 +
Kilometry przejechane dziennie +
Możliwość przypisania kosztów (stawka pln/godz.) +
Konfigurowanie targetów dla pracy i biegu jałowego -
Konfigurowanie progu pomiedzy pracą i biegiem jałowym -

keyboard_arrow_down

Dzienne podsumowanie ładowności i liczby cyklów -
Ładowność na cykl -
Wykorzystanie - rozbicie na krótki czas, średni czas, długi czas biegu jałowego -
Wykorzystanie - nagranie z wizualizacji lokalizacji na mapie z całego dnia -
Raport kosztów obszaru pracy i pojedyńczej maszyny -

keyboard_arrow_down

Kody błądów i zdarzeń +
Połaczenie z innymi aplikacjami (CatInspect, Parts.Cat.Com, katalog części SIS2.0& SOS) +
Tworzenie i przypisywanie Zadań +
Zamawianie serwisu i Planowanie konserwacji +
Wgląd w Listy serwisowe dot. bezpieczeństwa, Gwarancje, Instrukcję obsługi +

keyboard_arrow_down

Raport Analizy kosztów (zbyt długi czas na biegu jałowym) -
Raport Wykorzystania maszyny (godziny i spalanie paliwa) -
Powiadomienie o nadmiernym czasie pracy na biegu jałowym -
Powiadomienie o utracie paliwa w zbiorniku -
Powiadomienie o ruchu maszyny, gdy jest wyłączona -
Powiadomienie o Statusie maszyny (normalne użytkowanie, Zdalnie wyłączona, obniżona moc silnika) -

keyboard_arrow_down

Zdarzenia występujące na maszynie w lini czasu +
Ustawienie czasu załadowania danych do aplikacji +
Opcja zdalnego wyłączenia maszyny
(przy następnym starcie silnika)***
-
Udostępnianie Maszyn innym klientom -

keyboard_arrow_down

API Out (możliwość udostepnienia danych telemetrycznych do załadowania do innego systemu) -

Connect Pro

keyboard_arrow_down

Domyślna częstotliwość ładowania danych do aplikacji 1 na dzień
Zwiększona częstotliwość ładowania danych do aplikacji (tylko dla PL kom.) -
Natychmiastowe powiadomienie o Kodach błędu Kody krytyczne (poziom 3)
Natychmiastowe powiadomienie o przekroczeniu granicy obszaru (GeoFence Entry/Exit) -
Natychmiastowe powiadomienie o uruchomieniu/zgaszeniu silnika -

keyboard_arrow_down

Motogodziny i Lokalizacja +
Licznik Kilometrów +
Dodawanie Maszyny do Grupy +
Status maszyny (włączona/wyłączona) +
Poziom DEF w zbiorniku +
Poziom Paliwa w zbiorniku +
Wywołanie "Ping" w czasie rzeczywistym Godzin i Lokalizacji +
Granice obszarów (GEO Fence)- powiadomienie wjazdu/wyjazdu +
Konfiguracja dodatkowych przełączników +

keyboard_arrow_down

Godzinowa praca maszyny (w jakich godzinach maszyna była uruchomiona- Start/Stop silnika) +
Godzinowa praca maszyny -

keyboard_arrow_down

Wykorzystanie Paliwa dziennie (Praca i Bieg jałowy) +
Godziny Przepracowane dziennie (Praca i Bieg jałowy) +
Dane o emisji CO2 +
Kilometry przejechane dziennie +
Możliwość przypisania kosztów (stawka pln/godz.) +
Konfigurowanie targetów dla pracy i biegu jałowego +
Konfigurowanie progu pomiedzy pracą i biegiem jałowym -

keyboard_arrow_down

Dzienne podsumowanie ładowności i liczby cyklów -
Ładowność na cykl -
Wykorzystanie - rozbicie na krótki czas, średni czas, długi czas biegu jałowego -
Wykorzystanie - nagranie z wizualizacji lokalizacji na mapie z całego dnia -
Raport kosztów obszaru pracy i pojedyńczej maszyny -

keyboard_arrow_down

Kody błądów i zdarzeń +
Połaczenie z innymi aplikacjami (CatInspect, Parts.Cat.Com, katalog części SIS2.0& SOS) +
Tworzenie i przypisywanie Zadań +
Zamawianie serwisu i Planowanie konserwacji +
Wgląd w Listy serwisowe dot. bezpieczeństwa, Gwarancje, Instrukcję obsługi +

keyboard_arrow_down

Raport Analizy kosztów (zbyt długi czas na biegu jałowym) +
Raport Wykorzystania maszyny (godziny i spalanie paliwa) +
Powiadomienie o nadmiernym czasie pracy na biegu jałowym +
Powiadomienie o utracie paliwa w zbiorniku +
Powiadomienie o ruchu maszyny, gdy jest wyłączona -
Powiadomienie o Statusie maszyny (normalne użytkowanie, Zdalnie wyłączona, obniżona moc silnika) -

keyboard_arrow_down

Zdarzenia występujące na maszynie w lini czasu +
Ustawienie czasu załadowania danych do aplikacji +
Opcja zdalnego wyłączenia maszyny
(przy następnym starcie silnika)***
+
Udostępnianie Maszyn innym klientom +

keyboard_arrow_down

API Out (możliwość udostepnienia danych telemetrycznych do załadowania do innego systemu) ISO 15143-3 & Nex Gen

Performance

keyboard_arrow_down

Domyślna częstotliwość ładowania danych do aplikacji PL kom: 1 na godzinę

PL sat: co 4 godz.
Zwiększona częstotliwość ładowania danych do aplikacji (tylko dla PL kom.) co 10 minut
Natychmiastowe powiadomienie o Kodach błędu Wszystkie
Natychmiastowe powiadomienie o przekroczeniu granicy obszaru (GeoFence Entry/Exit) +
Natychmiastowe powiadomienie o uruchomieniu/zgaszeniu silnika +

keyboard_arrow_down

Motogodziny i Lokalizacja +
Licznik Kilometrów +
Dodawanie Maszyny do Grupy +
Status maszyny (włączona/wyłączona) +
Poziom DEF w zbiorniku +
Poziom Paliwa w zbiorniku +
Wywołanie "Ping" w czasie rzeczywistym Godzin i Lokalizacji +
Granice obszarów (GEO Fence)- powiadomienie wjazdu/wyjazdu +
Konfiguracja dodatkowych przełączników +

keyboard_arrow_down

Godzinowa praca maszyny (w jakich godzinach maszyna była uruchomiona- Start/Stop silnika) +
Godzinowa praca maszyny +

keyboard_arrow_down

Wykorzystanie Paliwa dziennie (Praca i Bieg jałowy) +
Godziny Przepracowane dziennie (Praca i Bieg jałowy) +
Dane o emisji CO2 +
Kilometry przejechane dziennie +
Możliwość przypisania kosztów (stawka pln/godz.) +
Konfigurowanie targetów dla pracy i biegu jałowego +
Konfigurowanie progu pomiedzy pracą i biegiem jałowym +

keyboard_arrow_down

Dzienne podsumowanie ładowności i liczby cyklów +
Ładowność na cykl +
Wykorzystanie - rozbicie na krótki czas, średni czas, długi czas biegu jałowego +**
Wykorzystanie - nagranie z wizualizacji lokalizacji na mapie z całego dnia +**
Raport kosztów obszaru pracy i pojedyńczej maszyny +**

keyboard_arrow_down

Kody błądów i zdarzeń +
Połaczenie z innymi aplikacjami (CatInspect, Parts.Cat.Com, katalog części SIS2.0& SOS) +
Tworzenie i przypisywanie Zadań +
Zamawianie serwisu i Planowanie konserwacji +
Wgląd w Listy serwisowe dot. bezpieczeństwa, Gwarancje, Instrukcję obsługi +

keyboard_arrow_down

Raport Analizy kosztów (zbyt długi czas na biegu jałowym) +
Raport Wykorzystania maszyny (godziny i spalanie paliwa) +
Powiadomienie o nadmiernym czasie pracy na biegu jałowym +
Powiadomienie o utracie paliwa w zbiorniku +
Powiadomienie o ruchu maszyny, gdy jest wyłączona +
Powiadomienie o Statusie maszyny (normalne użytkowanie, Zdalnie wyłączona, obniżona moc silnika) +

keyboard_arrow_down

Zdarzenia występujące na maszynie w lini czasu +
Ustawienie czasu załadowania danych do aplikacji +
Opcja zdalnego wyłączenia maszyny
(przy następnym starcie silnika)***
+
Udostępnianie Maszyn innym klientom +

keyboard_arrow_down

API Out (możliwość udostepnienia danych telemetrycznych do załadowania do innego systemu) ISO 15143-3 & Nex Gen

Performance Pro

keyboard_arrow_down

Domyślna częstotliwość ładowania danych do aplikacji co 10 minut
Zwiększona częstotliwość ładowania danych do aplikacji (tylko dla PL kom.) -
Natychmiastowe powiadomienie o Kodach błędu Wszystkie
Natychmiastowe powiadomienie o przekroczeniu granicy obszaru (GeoFence Entry/Exit) +
Natychmiastowe powiadomienie o uruchomieniu/zgaszeniu silnika +

Abonament Zawiera wszystko to co jest w abonamencie PEFRORMANCE plus dodatkowe funkcję potrzebne do pomiaru Produktywności.
Abonament ten jest dedykowany dla maszyn wyposażonych w wagę i dla klientów chcących szczegółowo analizować ilość ton załadowanego (koparka, ładowarka) lub przeworzonego (wozidło) urobku/kruszywa.
Klient może analizować czasy konkretnego stanu cyklu: załadunek, przejazd z ładunkiem, rozładunek, powrót itp. Na podstawie tych danych klient może optymalizować procesy na całym obszarze pracy (dobierać liczbę wozideł lub maszyn załadowczych). Rozwiązanie to najlepiej sprawdza się dla klientów kopalni odkrywkowych.

 

 

* Dostępnośc danych jest uzależniona od technicznych możliwości maszyny i rodzaju urządzenia nadawczego.
** Obszar budowy musi być utworzony. Funkja dostepna od Q42023.
*** Odpowiednie urządzenie nadawcze i oprogramowanie jest wymagane
PL kom- urządzenie nadawcze wysyłające dane siecią komórkową
PL sat- urządzenie nadawcze wysyłające dane siecią satelitarną

technologie-baner3.png

MONITOROWANIE CAŁEJ FLOTY
 

Filtrowanie i sortowanie według żądanych parametrów grup i projektów. Automatyczne generowanie raportów i ich udostępnianie członkom zespołu. Rozwiązania wykorzystujące interfejsy programistyczne aplikacji (API) umożliwiają zarządzanie całą flotą.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ
 

Wybór częstotliwości generowania raportów o danych (zależnie od poziomu subskrypcji usług telematycznych). Dostosowywanie pulpitów, tak aby pokazywały najbardziej przydatne informacje. Wyświetlanie informacji o wykorzystaniu sprzętu oraz jego włączeniu i wyłączeniu.

ZARZĄDZANIE KONSERWACJĄ
 

Odbieranie alarmów, gdy zasoby wymagają natychmiastowego serwisu. Ustalanie priorytetu potrzeb serwisowych za pomocą wskaźników ważności. Planowanie okresów międzyobsługowych i zamawianie części.

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

* - pole obowiązkowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej www.bm-cat.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa. 
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo: 

 • prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych; 
 • prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów; 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności