Equipment Management

Cat Remote Troubleshooting

Najważniejsze informacje

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj najważniejsze zalety

Remote Troubleshoot

Usługa Remote Troubleshoot* umożliwia dealerowi Cat® wykonanie testu diagnostycznego połączonej maszyny i wykrycie potencjalnych problemów już w trakcie jej pracy. Serwisanci dealera mogą szybko ustalić przyczynę generowania kodu usterki lub alarmu. Jeżeli jest potrzebna naprawa, usługa Remote Troubleshoot pomoże serwisantowi zaopatrzyć się w odpowiednie części, narzędzia serwisowe i instrukcje, tak aby podczas jednej wizyty udało się całkowicie usunąć usterkę. Dzięki temu maszyna błyskawicznie wróci do eksploatacji, oszczędzając klientowi kosztownego dłuższego przestoju.

Korzyści:

  • Zdalna diagnostyka maszyn w trakcie ich pracy.
  • Dealer Cat otrzymuje newralgiczne informacje o maszynie, co pozwala mu z wyprzedzeniem uzgodnić właściwą drogę postępowania.
  • Serwisanci wysyłani na miejsce mają informacje, części, narzędzia i instrukcje, które pozwolą im wykonać naprawę jak najszybciej.
  • Problemy są rozwiązywanie sprawniej, a maszyna krócej jest wyłączona z eksploatacji.
  • Poprawa efektywności funkcjonowania miejsca pracy, co przynosi oszczędności czasowe i finansowe.

* Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu prosimy o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

 

Jak działa usługa Remote Troubleshoot?

Sesję usługi Remote Troubleshoot inicjuje się w witrynie usług zdalnych za pomocą niepowtarzalnego łącza. Maszyna musi być włączona, a podczas całej sesji nie trzeba jej wyłączać. W trakcie sesji dealer będzie w czasie rzeczywistym sczytywał najważniejsze dane z maszyny. Na podstawie zebranych informacji dealer wyśle serwisanta z kompletem części i narzędzi, które pozwolą mu szybko i bezbłędnie wykonać naprawę, przywracając pełną funkcjonalność sprzętu.

Galeria

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

* - pole obowiązkowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej www.bm-cat.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa. 
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo: 

  • prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych; 
  • prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów; 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności