Equipment Management

Cat VisionLink

Najważniejsze informacje

VisionLink® to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, godzin pracy i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej.
W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Aplikacja VisionLink® jest najlepszym rozwiązaniem dla klienta posiadającego flotę przekraczającą 20 maszyn.

Poznaj najważniejsze zalety

CAŁODOBOWY DOSTĘP DO INFORMACJI O FLOCIE

 

 • Zarządzanie dużymi flotami za pomocą wirtualnych granic, grup i projektów.
 • Możliwość zarządzania flotą mieszaną poprzez integrację za pomocą interfejsów API lub urządzeń Cat Product Link™ instalowanych w maszynach innych producentów.
 • Konfigurowalne pulpity pokazują informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, przejechane odległości, lokalizacje z naniesieniem na mapę, czas przestojów, status maszyn, włączenie/wyłączenie maszyn oraz zużycie paliwa.
 • W systemie zarządzania operatorami identyfikator operatora jest powiązany z informacjami o flocie.
 • Porządkowanie danych o flocie w celu ich wyświetlania w dowolny sposób.
 • Konfigurowanie ustawień zgodnie z własnymi, unikatowymi potrzebami biznesowymi.
 • Widok wykorzystania pokazuje sumarycznie, na ile efektywnie sprzęt i paliwo są używane w wybranym okresie.
 • Widok operacji pokazuje historyczne informacje o czasie pracy całej grupy zasobów, co pozwala wykryć zbyt długą pracę na biegu jałowym, dłuższe okresy bezczynności i przypadki niedozwolonego użycia.
 • Pełna funkcjonalność na wszystkich urządzeniach: komputerze, tablecie i telefonie komórkowym.

 

OPTYMALIZACJA SERWISU

 

 • Widok stanu zawiera zbiorczy podgląd całej floty i jest podzielony na trzy sekcje — kodów usterek, analizy płynów i kontroli.
 • Wyświetlanie nadchodzących zadań serwisowych, w tym szczegółów przeglądów międzyobsługowych, list kontrolnych i spisów części.
 • Łatwe identyfikowanie wymaganych czynności z zakresu obsługi zapobiegawczej.
 • Historia konserwacji zawiera szczegółowe informacje o zabiegach serwisowych wykonanych w każdej maszynie, w tym oznaczenie daty wykonania i serwisanta, na chronologicznej liście z najnowszymi pozycjami u góry.
 • Portal pomocy z całodobowym dostępem do filmów i instrukcji.

 

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

 

 • Skonsolidowany widok informacji o wydajności produkcji łączy w jednej aplikacji dane wykorzystania, ładunków, załadunku i monitorowania cykli.
 • Monitorowanie okresów pracy na biegu jałowym i pracy użytecznej, w tym zdarzeń uruchomienia/wyłączenia silnika.
 • Analizowanie porównawcze efektywności wykorzystania zasobów w celu zidentyfikowania tych, które pracują najwydajniej, najmniej wydajnie i przeciętnie.
 • Graficzna analiza historycznych danych roboczych pozwala identyfikować trendy w wydajności pracy i efektywności.
 • Wyświetlanie wykresów podsumowujących wydajność pracy zasobów — porównywanie wartości rzeczywistych z docelowymi w odniesieniu do liczby cykli, szacowanego wolumenu i ilości ładunku. Przełączanie między wartościami łącznymi i średnimi w dzisiejszym dniu, obecnym tygodniu i obecnym miesiącu.
 • Oglądanie na mapie lokalizacji i zdarzeń dotyczących konkretnych zasobów.

 

ŁATWE ZARZĄDZANIE

 

 • Łatwe zarządzanie ustawieniami zasobów, użytkownikami, raportami, powiadomieniami, grupami, projektami i konfiguracją integrowania danych z mieszanej floty przy użyciu interfejsu API AEMP 1.2/2.0.
 • Tworzenie kont użytkowników, przypisywanie uprawnień do aplikacji w oparciu o role użytkowników, ustawianie preferencji oraz edytowanie/usuwanie istniejących kont użytkowników.
 • Integrowanie rozwiązań innych producentów w celu dostarczania danych przez interfejs API do systemu VisionLink® na potrzeby zarządzania mieszaną flotą. Obsługa standardów AEMP 1.2.
 • Wyznaczanie wirtualnych granic w celu replikowania miejsc pracy, stref roboczych i podobnych typów lokalizacji z zamiarem wykorzystania w innych aplikacjach.
 • Wyświetlanie aktywnych i zarchiwizowanych projektów dla wybranego konta; projekty to kontenery służące do grupowania wirtualnych granic, typów wirtualnych granic i projektów.
 • Tworzenie i edytowanie powiadomień (przez e-mail lub SMS-y/tekstowych) oraz zarządzanie nimi — klikając w oknie powiadomienia, można zainicjować czynność.

 

PORÓWNANIE APLIKACJI

Kiedy używać aplikacji VisionLink®:

 • Monitorowanie flot w wielu lokalizacjach lub miejscach pracy.
 • Generowanie raportów dziennych lub (po dokupienie opcji) 10-minutowych.
 • Monitorowanie wjeżdżających i wyjeżdżających maszyn za pomocą wirtualnych granic.
 • Natychmiastowe otrzymywanie informacji o włączeniach i wyłączeniach silników maszyn.
 • Sprawdzanie co godzinę informacji o cyklach i ładunkach.
 • Wysyłanie spersonalizowanych raportów pocztą e-mail do wielu osób, automatycznie lub według ręcznie ustawionego harmonogramu.
 • Integrowanie w aplikacji do zarządzania flotą danych wysyłanych przez maszyny innych producentów.

Kiedy używać witryny My.Cat.Com:

 • Zarządzanie w jednym miejscu zasobami skomunikowanymi i nieskomunikowanymi.
 • Dostęp do informacji o liczbie godzin przepracowanych w ciągu dnia, lokalizacjach, poziomie paliwa, przebytej drodze i kodach usterek.
 • Monitorowanie historii serwisowej i kosztów wynajmu.
 • Łatwe planowanie przeglądów serwisowych i zamawianie części u dealera Cat.
 • Sprawdzanie, które maszyny są objęte umowami serwisowymi Customer Value Agreement (CVA) i kiedy te umowy wygasają.
 • Używanie aplikacji Cat® jako terenowego narzędzia do zarządzania sprzętem.

* Dealer Cat chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz fachowo doradzi w kwestii sprzętu, subskrypcji i opcji integracji.

 

JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE

1. Zainstaluj lub aktywuj urządzenie systemu Product Link™:

 • W nowych maszynach Cat wystarczy po prostu aktywować wbudowany moduł telematyki.
 • W starszych maszynach Cat lub maszynach innych producentów należy zamontować urządzenie systemu Product Link.

2. Wybierz subskrypcję usług telematycznych, aby uzyskać dostęp do danych:

 • Dealer pomoże wybrać i skonfigurować dokładnie te urządzenia, które są potrzebne do skomunikowania floty i zarządzania jej funkcjonowaniem, bez marnowania pieniędzy na zbędne wyposażenie.

3. Zintegruj dane z firmowymi systemami:

 • Poproś pracowników działu IT w swojej firmie, aby przeprowadzili integrację nowego systemu z istniejącą infrastrukturą.
 • Nie macie u siebie odpowiednich fachowców? Dealer może na bieżąco udzielać wskazówek instalacyjnych i konfiguracyjnych.

* Dealer Cat chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz fachowo doradzi w kwestii sprzętu, subskrypcji i opcji integracji.

 

 

Zobacz jakie dane sprawdzisz w poszczególnych abonamentach

 

Cat daily

 

Abonament Cat Daily zapewnia podstawowe funkcje zarządzania flotą maszyn, wspierane przez codzienne aktualizacje danych w aplikacji Cat App i na stonie My.Cat.Com.

Zalecany dla maszyn, które są monitorowane codziennie, gdzie wymagane są tylko podstawowe dane telematyczne.
 

 

keyboard_arrow_down

Częstotliwość aktualizacji danych 1 raz dziennie
Poziom paliwa  
Poziom AdBlue  
Lokalizacja maszyny (GPS) +
Aktualny stan licznika (RBH i km) +*
Powiadomienia o utracie paliwa  

keyboard_arrow_down

Spalanie +*
Zużycie paliwa w trakcie pracy i na biegu jałowym +*
Czas pracy i pracy na biegu jałowym +*
Status maszyny (włączona/wyłączona)  
Waga załadunku  

keyboard_arrow_down

Informacje o kodach błędów, zdarzeń +*
Raporty z inspekcji maszyny w Cat Inspect +
Odczyt z próbek oleju (SOS) +

keyboard_arrow_down

Możliwość zamówienia części lub serwisu on-line +
Informacja o zbliżających się przeglądach serwisowych +
Możliwość planowania przeglądów serwisowych +

Cat Essentials

 

Abonament Cat Essentials zapewnia rozbudowane funkcje zarządzania flotą maszyn, wspierane przez godzinną aktualizacje danych. Z abonamentem uzyskasz wgląd w wykorzystanie, stan sprzętu, a także powiadamiania o problemach, zdarzeniach, diagnostyce, wynikach analizy płynów i nie tylko. Abonament zapewnia widoczność danych w aplikacjach VisionLink, My.Cat.Com oraz Cat App.
Zalecany dla maszyn, które są monitorowane częściej niż raz dziennie, gdzie pożądane są rozbudowane funkcje oprogramowania VisionLink.

keyboard_arrow_down

Częstotliwość aktualizacji danych 1 raz na godzinę
Poziom paliwa +*
Poziom AdBlue +*
Lokalizacja maszyny (GPS) +
Aktualny stan licznika (RBH i km) +
Powiadomienia o utracie paliwa +*

keyboard_arrow_down

Spalanie +*
Zużycie paliwa w trakcie pracy i na biegu jałowym +*
Czas pracy i pracy na biegu jałowym +*
Status maszyny (włączona/wyłączona) +
Waga załadunku +*

keyboard_arrow_down

Informacje o kodach błędów, zdarzeń +*
Raporty z inspekcji maszyny w Cat Inspect +
Odczyt z próbek oleju (SOS) +

keyboard_arrow_down

Możliwość zamówienia części lub serwisu on-line +
Informacja o zbliżających się przeglądach serwisowych +
Możliwość planowania przeglądów serwisowych +
 

 

*Dostępność funkcji zależy od modułu Product Link w który jest wyposażona maszyna – zestawienie funkcji obsługiwanych przez moduły Product Link
 

technologie-baner3.png

MONITOROWANIE CAŁEJ FLOTY
 

Filtrowanie i sortowanie według żądanych parametrów grup i projektów. Automatyczne generowanie raportów i ich udostępnianie członkom zespołu. Rozwiązania wykorzystujące interfejsy programistyczne aplikacji (API) umożliwiają zarządzanie całą flotą.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ
 

Wybór częstotliwości generowania raportów o danych (zależnie od poziomu subskrypcji usług telematycznych). Dostosowywanie pulpitów, tak aby pokazywały najbardziej przydatne informacje. Wyświetlanie informacji o wykorzystaniu sprzętu oraz jego włączeniu i wyłączeniu.

ZARZĄDZANIE KONSERWACJĄ
 

Odbieranie alarmów, gdy zasoby wymagają natychmiastowego serwisu. Ustalanie priorytetu potrzeb serwisowych za pomocą wskaźników ważności. Planowanie okresów międzyobsługowych i zamawianie części.

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

* - pole obowiązkowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej www.bm-cat.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa. 
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo: 

 • prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych; 
 • prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów; 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności