Equipment Management

Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

Najważniejsze informacje

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj najważniejsze zalety

ZASADA DZIAŁANIA INTERFEJSÓW API

 

 • Maszyna generuje dane.
 • Dane przepływają z zasobów objętych systemem Product Link ™ do bazy danych Caterpillar, gdzie są składowane.
 • Funkcje zgodne z normą ISO 15143-3 umożliwiają wyodrębnianie i przesyłanie nieprzetworzonych danych i przetworzonych informacji do bazy danych.
 • Dane są przechowywane na serwerze bezterminowo i wykorzystywane do różnych celów, takich jak sporządzanie wykresów trendów, poddawanie inteligentnej analizie i wyświetlanie historii eksploatacji sprzętu.
 • Nieprzetworzone dane mogą być porządkowane i analizowane, dostarczając użytecznych informacji o kondycji maszyn, zużyciu paliwa, czasie pracy na biegu jałowym, lokalizacji itd.
 • To ważna wiedza pomagająca podejmować świadome decyzje biznesowe służące zmniejszeniu zużycia paliwa, zredukowaniu kosztów konserwacji, poprawie działania sprzętu i podwyższeniu wydajności pracy operatora.

 

TYPY DANYCH OBSŁUGIWANE W INTERFEJSIE API

Migawka to najnowsza zaraportowana wartość. Pokazuje ona stan jednego konkretnego składnika wyposażenia (lub floty) w określonym momencie czasu.

Szereg czasowy to wszystkie znane wartości w określonym przedziale czasu (maksymalnie dwa tygodnie) dla jednego konkretnego składnika wyposażenia.

 • Informacje w nagłówku (nagłówek maszyny) [MIGAWKA]
 • Ostatnia znana lokalizacja (tylko jeden punkt danych) [MIGAWKA]
 • Godziny pracy [MIGAWKA]
 • Razem zużyte paliwo [MIGAWKA]
 • Paliwo zużyte w ciągu ostatnich 24 godzin [MIGAWKA]
 • Razem godziny pracy na biegu jałowym [MIGAWKA]
 • Procent pozostałego paliwa [MIGAWKA]
 • Procent pozostałego płynu DEF [MIGAWKA]
 • Kondycja silnika [MIGAWKA]
 • Razem liczba załadunków [MIGAWKA]
 • Razem sumy ładunków [MIGAWKA]
 • Kody usterek diagnostycznych [SZEREG CZASOWY]

 

INTEGRACJA WIELU INTERFEJSÓW API

 

 • Umieść wszystkie informacje o swojej flocie na jednej platformie.
 • Za pomocą interfejsów programowania aplikacji (API) można łatwo integrować dane z całej floty obejmującej maszyny różnych producentów.
 • Mając płatną subskrypcję, możesz przeglądać te dane na wszystkich narzędziach objętych usługą Cat Equipment Management, w tym w witrynie My.Cat.Com, aplikacji Cat App i systemie VisionLink.
 • Eksportuj zintegrowane dane do własnych aplikacji.

Caterpillar wspólnie z klientem i specjalistami technicznymi ds. używanych przez niego maszyn innych producentów opracuje konkretnie potrzebne interfejsy API. Oto kilka gotowych kategorii. Jeżeli potrzeby Twojej firmy wykraczają poza te kategorie, pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Obowiązki klienta i działu pomocy technicznej zewnętrznego producenta sprzętu:

 • Sprzęt telematyczny i łączność z tym sprzętem
 • Aktywacja zewnętrznych źródeł danych i dopilnowanie, aby dostarczały one realne dane
 • Dostępność danych w interfejsie API
 • Dostępność danych w interfejsie API, w tym niezbędne poświadczenia

Obowiązki Caterpillar realizowane przez dział pomocy technicznej Cat dla produktów cyfrowych:

 • Odbieranie i przechowywanie zewnętrznych danych
 • Udostępnienie danych w cyfrowych aplikacjach i produktach Cat
 • Zainicjowanie połączeń poprzez integracje z systemem VisionLink
 • Integracja sprzętu innych producentów z aplikacjami Cat

 

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

* - pole obowiązkowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej www.bm-cat.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa. 
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo: 

 • prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych; 
 • prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów; 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności