Equipment Management

System Cat Product Link

Najważniejsze informacje

Cat® Product Link™ jest elementem który umożliwia śledzenie pracy maszyny w takich aplikacjach jak My.Cat.Com, Cat App czy Cat VisionLink. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, tym samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych o fakty decyzji w celu poprawy efektywności, wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji Product Link może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

technologie-baner3.png

ŚLEDZENIE DANYCH I WYKORZYSTANIA SPRZĘTU
 

System Product Link zawiera skalowalne funkcje, które umożliwiają zwiększanie zakresu gromadzonych danych odpowiednio do potrzeb — od podstawowych, takich jak liczba przepracowanych godzin, zużycie paliwa i lokalizacja, aż po parametry kondycji maszyny i wartości produkcji.

ŁATWY MONTAŻ I INTEGRACJA
 

Wystarczy kilka prostych czynności i parę minut, aby maszyna została skomunikowana. Urządzenia systemu Product Link można instalować na sprzęcie dowolnego typu od różnych producentów. Po skonfigurowaniu będą one współpracować z aplikacjami komórkowymi i internetowymi Cat.

WYBÓR PREFEROWANEJ TECHNOLOGII ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
 

Technologia Product Link oferuje różne opcje komunikacyjne (łączność komórkowa, satelitarna, przez Bluetooth), umożliwiając ich optymalne dopasowanie do konkretnego sprzętu.

Poznaj najważniejsze zalety

Instalacja

 

  • Większość nowych maszyn Cat jest fabrycznie wyposażana w system Product Link, natomiast do starszych urządzeń oraz do sprzętu innych producentów można w ramach modernizacji dodać zestawy instalacyjne systemu Product Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.

 

Zamówienie, rejestracja i aktywacja

 

  • Urządzenia systemu Product Link można zamawiać i aktywować w aplikacji Cat albo kontaktując się z lokalnym dealerem Cat.

 

Wyświetlanie danych

 

  • Po nawiązaniu połączeń z urządzeniami systemu Product Link można oglądać dane telematyczne na różnych narzędziach do zarządzania sprzętem i flotą, takich jak aplikacja Cat, system Cat Inspect, witryna My.Cat.Com i system VisionLink.

 

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

* - pole obowiązkowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej www.bm-cat.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa. 
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo: 

  • prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych; 
  • prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów; 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności