Link

Cat Remote Flash

Najważniejsze informacje

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność funkcjonowania maszyny.

technologie-baner3.png

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI
 

Otrzymywanie najnowszych aktualizacji oprogramowania, gdy tylko zostaną opublikowane, co przyczyni się do optymalizacji działania i wydajności sprzętu oraz zmniejszenia problemów spowodowanych oprogramowaniem i jakością danych o 10%.

MNIEJ PRZESTOJÓW
 

Zredukowanie czasu wyłączenia maszyn z eksploatacji dzięki zaplanowaniu aktualizacji na dogodny moment oraz zminimalizowanie ryzyka usterek spowodowanych problemami z aplikacjami i oprogramowaniem układowym.

KRÓTSZY CZAS SERWISOWANIA
 

Zainstalowanie nowego oprogramowania przyniesie natychmiastowe korzyści użytkowe na miejscu pracy, a uniknięcie czekania na przyjazd specjalisty w celu przeprowadzenia aktualizacji skróci ogólny czas serwisowania maszyn.

Poznaj najważniejsze zalety

Remote Flash

Usługa Remote Flash* pozwala utrzymać niezmiennie najlepsze parametry eksploatacyjne maszyn, co się przekłada na maksymalną efektywność działania i zredukowanie przestojów do minimum.

Korzyści:

 • Zredukowanie czasu poświęcanego na aktualizację oprogramowania maszyn nawet o 50%
 • Wyeliminowanie konieczności czekania na przyjazd serwisanta od dealera
 • Nowe i ulepszone funkcje są dostępne od razu na miejscu prac, bez konieczności odprowadzania maszyny do serwisu
 • Aktualizacje można instalować w dogodnym momencie
 • Poprawa efektywności funkcjonowania miejsca pracy, co przynosi oszczędności czasowe i finansowe

* Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu prosimy o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

 

Jak działa aplikacja Remote Flash?

Jeżeli kwalifikująca się maszyna z najnowszym sprzętem telematycznym wymaga aktualizacji oprogramowania, dealer Cat wyśle do niej pliki aktualizacji. Następnie uprawniony użytkownik (pracownik klienta lub przedstawiciel dealera) wykona następujące czynności na swoim urządzeniu komórkowym:

 1. Sprawdzenie, czy maszyna jest gotowa do rozpoczęcia aktualizacji
 2. Rozpoczęcie aktualizacji
 3. Sprawdzenie działania maszyny po zakończeniu aktualizacji

 

Galeria

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

* - pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki ("Administrator"). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę ma Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać lub ją zmienić, kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl. Wycofanie lub zmiana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub zmianą.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.