Link

My.Cat.Com

Najważniejsze informacje

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, godzin pracy i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej.
W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Aplikacja My.Cat.Com jest najlepszym rozwiązaniem dla klienta posiadającego flotę nie przekraczającą 20 maszyn.

technologie-baner3.png

STAŁA ŁĄCZNOŚĆ
 

Śledzenie liczby godzin przepracowanych przez maszynę, lokalizacji i zużycia paliwa. Monitorowanie zadań obsługi zapobiegawczej oraz otrzymywanie alarmów o stanie i koniecznych konserwacjach, co pozwala szybko reagować i unikać nieplanowanych przestojów.

PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O WSZYSTKICH ZASOBACH
 

Przeglądanie planów ochrony sprzętu, wyników analiz płynów S•O•S, instrukcji obsługi i konserwacji, listów serwisowych, zleceń pracy i informacji gwarancyjnych.

DOSTĘP DO HISTORII DANYCH
 

Dostęp do danych z ostatnich dwóch lat. Generowanie raportów o wykorzystaniu/wzorcowych w celu zmniejszenia kosztów paliwa/poprawienia efektywności.

Poznaj najważniejsze zalety

CAŁODOBOWY DOSTĘP DO INFORMACJI O FLOCIE

 

 • Kompletny obraz floty z bezpłatnymi codziennymi aktualizacjami danych, a aktualizacje cogodzinne są dostępne do zakupie abonamentu na usługi telematyczne.
 • Monitorowanie lokalizacji, liczby przepracowanych godzin, krytycznych usterek i ilości paliwa w sprzęcie.
 • Wyświetlanie sprzętu i zasobów do wyboru w tabeli, w siatce lub na mapie.
 • Wykrywanie nieuprawnionego użycia i lokalizowanie osprzętu roboczego.
 • Aplikacja Cat® umożliwia przeglądanie informacji o flocie w terenie / podczas pracy.
 • Subskrypcja Cat Essentials pozwala śledzić zużycie paliwa (w przeliczeniu na godzinę).

 

MONITOROWANIE CAŁEJ FLOTY

 

 • Za pomocą interfejsów programowania aplikacji (API) można łatwo integrować dane telematyczne z całej floty obejmującej maszyny różnych producentów.
 • Płatna subskrypcja umożliwia dostęp do tych wszystkich informacji telematycznych w witrynie My.Cat.Com.

Caterpillar wspólnie z klientem i specjalistami technicznymi ds. używanych przez niego maszyn innych producentów opracuje konkretnie potrzebne interfejsy API. Oto kilka gotowych kategorii. Jeżeli potrzeby Twojej firmy wykraczają poza te kategorie, pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Obowiązki klienta i działu pomocy technicznej zewnętrznego producenta sprzętu:

 • Sprzęt telematyczny i łączność z tym sprzętem
 • Aktywacja zewnętrznych źródeł danych i dopilnowanie, aby dostarczały one realne dane
 • Dostępność danych w interfejsie API
 • Dostępność danych w interfejsie API, w tym niezbędne poświadczenia

Obowiązki Caterpillar realizowane przez dział pomocy technicznej Cat dla produktów cyfrowych:

 • Odbieranie i przechowywanie zewnętrznych danych
 • Udostępnienie danych w cyfrowych aplikacjach i produktach Cat
 • Zainicjowanie połączeń poprzez integracje z systemem VisionLink
 • Integracja sprzętu innych producentów z aplikacjami Cat

 

ŁATWE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

 

 • Podgląd na wydatki operacyjne, w tym faktury do zleceń pracy.
 • Zarządzanie kontraktami serwisowymi i informacjami gwarancyjnymi.
 • Sprawdzanie, kiedy wygasają umowy serwisowe Customer Value Agreement (CVA), i wysyłanie dealerowi wniosków o odnowienie.
 • Śledzenie wydatków na wynajem sprzętu.
 • Zarządzanie programami Cat Rewards i gwarantowanego zużycia paliwa.

 

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

 

 • Analizowanie wydajności różnych maszyn i miejsc pracy.
 • Generowanie raportów wzorcowych i porównywanie wykorzystania zasobów w różnych miejscach pracy.
 • Monitorowanie okresów pracy na biegu jałowym i pracy użytecznej.
 • Na podstawie obiektywnych danych wyciąganie wniosków, czy trzeba skorygować organizację floty lub działalności.

 

WYŻSZA WARTOŚĆ ODSPRZEDAŻY

 

 • Pobieranie wszystkich zleceń pracy.
 • Dostarczanie nowemu nabywcy kompletnej historii serwisowej.

 

PORÓWNANIE APLIKACJI

Kiedy używać witryny My.Cat.Com:

 • Zarządzanie w jednym miejscu zasobami skomunikowanymi i nieskomunikowanymi.
 • Dostęp do informacji o liczbie godzin przepracowanych w ciągu dnia, lokalizacjach, poziomie paliwa, przebytej drodze i kodach usterek.
 • Monitorowanie historii serwisowej i kosztów wynajmu.
 • Łatwe planowanie przeglądów serwisowych i zamawianie części u dealera Cat.
 • Sprawdzanie, które maszyny są objęte umowami serwisowymi Customer Value Agreement (CVA) i kiedy te umowy wygasają.
 • Używanie aplikacji Cat® jako terenowego narzędzia do zarządzania sprzętem.

Kiedy używać aplikacji VisionLink®:

 • Monitorowanie flot w wielu lokalizacjach lub miejscach pracy.
 • Generowanie raportów dziennych lub (po dokupienie opcji) 10-minutowych.
 • Monitorowanie wjeżdżających i wyjeżdżających maszyn za pomocą wirtualnych granic.
 • Natychmiastowe otrzymywanie informacji o włączeniach i wyłączeniach silników maszyn.
 • Sprawdzanie co godzinę informacji o cyklach i ładunkach.
 • Wysyłanie spersonalizowanych raportów pocztą e-mail do wielu osób, automatycznie lub według ręcznie ustawionego harmonogramu.
 • Integrowanie w aplikacji do zarządzania flotą danych wysyłanych przez maszyny innych producentów.

* Dealer Cat chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz fachowo doradzi w kwestii sprzętu, subskrypcji i opcji integracji.

 

JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE

1. Przejdź do witryny My.Cat.Com i tam wprowadź podstawowe informacje o swojej firmie i sprzęcie.
2. Dealer Cat zweryfikuje Twoje konto.
3. Zacznij przeglądać dane z połączonych zasobów.

* Dealer Cat może pomóc z rejestracją oraz odpowie na wszelkie pytania dotyczące zarządzania sprzętem za pomocą witryny My.Cat.Com.

Formularz kontaktowy

 
1 Start 2 Complete

* - pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki ("Administrator"). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę ma Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać lub ją zmienić, kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl. Wycofanie lub zmiana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub zmianą.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WIĘCEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.