Termeni si conditii generale pentru livrari de bunuri si prestari servicii

 

 1. Conditii generale
  1. 1. Acesti Termeni si Conditii Generale (denumite in continuare ,,Termeni si Conditii’’) se vor aplica tuturor relatiilor de afaceri care sunt incheiate cu orice societate privata si/sau organism public (numita in continuare BENEFICIAR), pentru vanzarea de bunuri si/sau prestari de servicii de catre SC BERGERAT MONNOYEUR SRL (numit in continuare FURNIZOR), cu exceptia acelor afaceri care fac obiectul unui contract separat de tip Contract Service, Contract Vanzare sau Contract de Mentenanta.
  2. 2. Oricare termeni si conditii generale ale Beneficiarului, care partial sau total sunt contrare acestor Termeni si Conditii, sunt prin prezenta respinsi in mod expres.
  3. 3. Cumparatorul a citit si inteles acesti Termeni si Conditii si este de acord ca procesul de derulare a unei afaceri cu Furnizorul va respecta intru totul acesti termeni.
  4. 4. Orice intelegeri care pot – intr-un caz individual – diferi de acesti Termeni si Conditii, precum si orice modificari a acestora, vor fi obligatorii numai in baza unui Contract separat semnat de ambele parti.
 2. Definitii
  1. 1. Termenii si expresiile enuntate mai jos trebuie intelese dupa cum urmeaza:
   1. 1.1. « Produse » reprezinta Utilajele de marca Caterpillar (utilaje de constructii), Mitsubishi Caterpillar Forklift (MCF – utilaje de ridicat si manipulat), Sandvik (echipamente de cariera si balastiera) si alte utilaje diverse.
   2. 1.2. Prin « Servicii » se intelege realizarea operatiilor de reparatie si/sau intretinere preventiva a Utilajului Beneficiarului, care au loc intr-unul din punctele de lucru ale acestuia sau in atelierele Furnizorului, inclusiv furnizarea de piese de schimb, manopera necesara montarii pieselor de schimb, furnituri diverse si deplasarea.
   3. 1.3. « Furnizarea de piese de schimb » reprezinta livrarea de piese de schimb, uleiuri, atasamente sau alte produse pentru reparatii.
   4. 1.4. « Comanda », referitor la prestatiile de servicii si furnizarea de piese de schimb, este inteleasa ca o cerere scrisa, semnata si stampilata de Cumparator, si constituie dovada ca acesta a aceptat termenii si conditiile de derulare a respectivei afaceri.
 3. Comanda
  1. 1. Orice operatiune de Service realizata de catre Furnizor si/sau livrare piese de schimb, se va efectua pe baza unei Comenzi emise de catre Beneficiar.
  2. 2. Comenzile vor fi furnizate de catre Beneficiar si vor fi transmise prin e-mail sau fax. Fiecare Comanda va fi confirmata de Furnizor prin returnarea unei copii a Comenzii semnate, insotite de o oferta financiara, intr-un interval de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la data receptiei Comenzii, mentionand termenul estimat pentru livrare.
  3. 3.Comanda este considerata acceptata numai daca si oferta financiara este acceptata si semnata de catre Beneficiar, Furnizorul fiind obligat sa execute obligatiile ce ii revin conform celor indicate in Comanda.
 4. Detalii asupra furnizarii pieselor de schimb
  1. 1. La solicitarea Beneficiarului, Furnizorul va face o oferta de piese de schimb mentionand variantele de cumparare existente (pret unitar, pret piese reconditionate, pret in regim Normal / Economic), precum si timpul de livrare estimat. Oferta are o durata de valabilitate de 2 (doua) saptamani.
  2. 2. In masura in care Beneficiarul este de acord cu oferta primita, va inainta Furnizorului o comanda scrisa ce confirma acceptul ofertei primite, in termenii si conditiile precizate in aceasta.
  3. 3. Furnizorul confirma in intervalul de timp cel mai scurt (inferior a 2 (doua) zile lucratoare) receptia comenzii, mentionand/confirmand termenul estimat pentru livrarea in conditii DDP.
  4. 4. Livrarea si receptia pieselor de schimb 
   1. 4.1. Bunurile livrate vor fi in conformitate cu cerintele de calitate ale legilor din Romania si/sau cu legislatia tarii de origine ale acestora.
   2. 4.2. Beneficiarul va realiza inspectia bunurilor livrate la primirea acestora la adresa de livrare. In cazul in care constata neconformitati de calitate sau cantitate, va notifica Furnizorul printr-o adresa scrisa, in maxim 48 ore de la constatarea acestora.
  5. 5. O piesa de schimb livrata si facturata poate fi returnat doar daca nu a fost montata si are ambalajul original. Daca returul este solicitat datorita unei greseli de comanda a Beneficiarului, pretul rambursat de Furnizor va reprezenta 85 % din pretul de vanzare initial pentru a acoperi costurile de transport si depozitare
  6. 6. In cazul depasirii termenului de livrare convenit pentru componente / piese de schimb sau servicii de reparatie, depasire datorata transportatorilor (transport transfrontalier, inclusiv avion si firme de curierat interne) Furnizorul este absolvit de orice pretentie financiara din partea cumparatorului
 5. Detalii asupra furnizarii serviciilor de reparatie
  1. 1. Reparatiile vor fi efectuate numai ca urmare a unei comenzi transmise in scris de Beneficiar.
  2. 2. Reparatiile vor fi efectuate la locul special amenajat in acest scop in aria unde se gaseste echipamentul. In cazul in care acest lucru nu este posibil, reparatia va fi efectuata in atelierele Beneficiarului. Transportul utilajului sau a partilor vizate pana la atelier va fi organizat de Beneficiar sau de Furnizor, la cererea Beneficiarului, costul fiind suportat de Beneficiar. Beneficiarul se obliga sa prezinte un utilaj curatat la sosirea tehnicianului Furnizorului. Beneficiarul va lua masurile necesare astfel incat tehnicianul Furnizorului care executa interventia la locul de exploatare sa nu ramana izolat, intr-un loc unde nu ar putea primi ajutor in caz de accident iar locul sa fie ferit de vant. Prezenta unui reprezentant al Beneficiarului este obligatorie pe perioada interventiei. Beneficiarul trebuie sa asigure accesul tehnicianului la utilaj.
  3. 3. In general, reparatiile vor fi direct efectuate de Furnizor. In cazuri exceptionale Furnizorul poate utiliza firme terte pentru finalizarea lucrarilor, comunicand in avans acest lucru Beneficiarului.
  4. 4. La sfarsitul prestatiei aferente fiecarei Comenzi pentru reparatii, reprezentantul Furnizorului va redacta un Ordin de Misiune care va fi semnat de ambele parti si care reprezinta acceptul Beneficiarului pentru serviciile prestate.  Ordinul de misiune va contine data efectuarii serviciului, detaliul activitatilor prestate, numarul de zile/ore efectuate pentru realizarea prestatiei, numele, prenumele, si semnatura persoanelor care au efectuat prestatiile in numele si in beneficiul Furnizorului, numele si prenumele persoanei desemnate de catre Beneficiar pentru receptia serviciului, daca este cazul, rezervele Beneficiarului referitoare la prestatia de servicii, cat si stampila Beneficiarului. Ordinul de Misiune si devizul final semnate de Beneficiar vor fi documentele care vor declansa procesul de facturare catre Beneficiar.
  5. 5. Prestatiile de Service care necesita o demontare in vederea stabilirii devizului final vor face obiectul unei deviz initial de demontare/constatare.
 6. Pretul operatiilor de Service si/sau a pieselor de schimb
  1. 1. Pretul pieselor de schimb, uleiurilor si a altor produse de service sunt specificate in oferta trimisa de Furnizor.
  2. 2. Pretul pentru manopera si deplasare este prezentat in “Lista de tarife de manopera Bergerat Monnoyeur” valabila pentru anul in curs. Programul normal de lucru este intre orele 8.00 – 18.00, de luni pana vineri, mai putin sarbatorile legale. Pentru interventii in afara acestui interval se percep majorari.
 7. Facturarea si plata operatiilor de Service si/sau a pieselor de schimb
  1. 1. Ca urmare a serviciilor sau a furnizarii de piese de schimb efectuate de Furnizor conform Comenzii Beneficiarului, acesta trebuie sa achite tariful stipulat in comanda sau in oferta financiara si acceptat de catre Furnizor conform termenilor Articolului 3.
  2. 2. Toate facturile emise de Furnizor conform Comenzii vor contine: numarul si data Comenzii, descrierea serviciilor prestate sau a pieselor livrate, alte cheltuieli, suma totala de plata conform Comenzii si contul bancar in care se va efectua plata.
  3. 3. Facturarea se va face in RON. Pentru tarifele contractate in EUR facturarea se va face in RON la cursul BNR+1% din ziua facturarii.
  4. 4. Plata operatiilor de service si/sau a pieselor de schimb se va efectua de Beneficiar in ziua facturarii, prin ordin de plata, fila CEC sau cash/plata POS. Exceptie fac cazurile in care Furnizorul a acordat un termen de plata definit si specificat in oferta inaintata catre Beneficiar si care este asumat de acesta prin trimiterea Comenzii de reparatie/livrare de piese de schimb. Deasemenea sunt exceptate de la aceasta regula prestatiile de service/livrarile de piese de schimb care fac obiectul unui Contract separat (caz in care se aplica termenii de plata specificati in respectivul Contract).
  5. 5. Pentru intarzieri de plata Beneficiarul se obliga sa plateasca Furnizorului penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.
  6. 6. Pentru nerespectarea repetata de termenelor de plata, Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza alte comenzi primite de la Beneficiarul in culpa.
 8. Conditii de garantie
  1. 1. Furnizorul garanteaza ca piesele care se livreaza sunt originale, noi si nu prezinta defecte de material sau prelucrare, vizibile sau ascunse intentionat.
  2. 2. Garantia standard acordata pentru piesele de schimb este de 12 luni de la data livrarii / montajului de catre angajatii Furnizorului si de 6 luni pentru manopera de montaj.
  3. 3. O piesa livrata/montata devine proprietatea Beneficiarului numai in momentul platii facturii corespunzatoare.
  4. 4. Orice pretentie de garantie pentru o piesa vanduta sau  serviciu efectuat nu va fi luata in considerare daca factura aferenta acestora nu a fost achitata conform angajamentului intre parti.
  5. 5. Furnizorul va pastra dreptul de proprietate asupra componentelor inlocuite ca urmare a obligatiei de garantie.
  6. 6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a decide, in conformitate cu manualele de reparatii ale fabricantului, metoda de remediere in garantie a pieselor/componentelor vandute sau reparate.
  7. 7. In cazul aparitiei unei defectiuni la o componenta aflata in garantie, Furnizorul va livra gratuit o alta componenta sau va repara gratuit componenta livrata initial. Garantia acestei inlocuiri / reparatii va inceta la data cand se implinesc 12 luni de la factura initiala. Furnizorul isi rezerva dreptul sa verifice validitatea cererii in garantie a piesei respective. Manopera de montare a acestei componente / piese este in sarcina Beneficiarului daca piesa a fost montata de acesta sau in sarcina Furnizorului daca piesa a fost montata de reprezentantii acestuia.
  8. 8. In caz de nevoie, transportul unei componente/utilaj la atelierele Furnizorului pentru o remediere in garantie a unei reparatii cade in sarcina Beneficiarului.
  9. 9. Garantia poate fi intrerupta de Furnizor daca cumparatorul nu respecta una dintre obligatiile de mai jos :
   1. 9.1.O alta persoana decat reprezentantul Furnizorului efectueaza interventii neautorizate la un utilaj asupra caruia s-a efectuat o interventie de Funizor.
   2. 9.2. Beneficiarul nu notifica in timp util schimbarea regimului sau conditiilor de utilizare ale echipamentului.
   3. 9.3. Beneficiarul nu respecta recomandarile Furnizorului referitoare la efectuarea unei interventii sau la modul de utilizare a echipamentului.
   4. 9.4. Beneficiarul nu isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile legate de intretinerea de care este insarcinat.
   5. 9.5. Combustibilul sau alte materiale consumabile utilizate nu sunt in parametri specificati de producatorul echipamentului.
   6. 9.6. Pe utilajul respectiv au fost montate piese de schimb sau consumabile care nu au fost livrate de Furnizor.
   7. 9.7. In niciun caz Furnizorul nu poate fi facut raspunzator de incidentele sau problemele tehnice care pot apare din cauze imputabile Beneficiarului, dupa vizita tehnicianului Furnizorului.
   8. 9.8. Beneficiarul nu respecta indicatiile Furnizorului referitoare la manipularea sau depozitarea marfurilor livrate;
   9. 9.9. Piesele de schimb sau consumabilele livrate de Furnizor sunt montate pe alte echipamente decat cele pentru care au fost destinate.
 9. Limitarea raspunderii
  1. 1. Furnizorul sau subcontractantii acestuia nu vor fi facuti raspunzatori fata de Beneficiar sau orice terta parte pentru daune indirecte de orice fel, incluzand dar nelimitandu-se la : pierderi de productie, pierderi de profit sau venit, cresteri de costuri de productie, costuri de inlocuire sau inchiriere.
  2. 2. Raspunderea totala a Furnizorului ( inclusiv a subcontractorilor) pentru orice reclamatie, nu va depasi si va fi limitata la suma platita pentru piesa de schimb / subansamblu sau serviciul de reparatie care sta la baza cererii Beneficiarului. Toate aceste raspunderi se sting la expirarea perioadei de garantie.

 

Print article